การตลาดแบบพอดี

การตลาดแบบพอดี หรือ พอดีมาร์เก็ตติ้ง คือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมเหตุสมผล เพื่อการแข่งขันกันในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการของตัวเอง ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่สร้างกิเลสหรือความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไป เป็นการทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจต่อคนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม

ยกตัวอย่าง การตลาดแบบพอดี ของธุรกิจแฟชั่น 31THANWA ของ เก๋-บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

เป็นเรื่องปกติที่แบรนด์แฟชั่นเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ทุกฤดู ทำการตลาดโดยจัดอีเว้นท์ หรือแม้แต่จ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาถือสินค้า แต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจเครื่องหนังแบรนด์ 31THANWA เพราะเก๋เชื่อว่า ของที่มีคุณค่า ย่อมขายตัวเองได้ สินค้าแฟชั่นของเก๋ ไม่ได้ทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อตามกระแส และไม่ใช่สินค้า “ฟุ่มเฟือย” แต่เป็นตัวกลางที่ส่งผ่านคุณค่างานคราฟท์ ของช่างฝีมือของครอบครัวที่สืบทอดมากว่า 60 ปี และคุณค่าของผ้าไหมไทยจากกลุ่มแม่บ้าน OTOP ศูนย์ศิลปาชีพไปสู่ผู้บริโภค

การทำการตลาดของ 31THANWA คือทำให้ทุกคนเข้าใจใหม่ว่า แฟชั่นไม่ใช่แค่ “เปลือก” แต่เป็น “แก่น” แท้ของคุณค่า และนำเสนอออกมาในคอนเซ็ปต์ “One is Enough to Empower You” คุณค่าของกระเป๋าเพียงหนึ่งใบก็เพียงพอ ที่จะปลุกพลังบวกให้กับผู้หญิง กล้าลุกขึ้นมาสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคม