คนละไม้คนละมือ อย่างรู้จักตนเอง

Chefs For Chance การรวมตัวของเชฟจิตอาสา ที่ต้องการผันจากนักปรุงอาหารมาสู่นักสร้างสรรค์สังคม โดยใช้ “อาหาร” เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม โดยผู้ประกอบการร้านอาหารอาสาทำข้าวกล่องส่งบุคลากรทางการแพทย์ โดยคุณต่อ – อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี คือกำลังสำคัญที่จังหวัดจันทบุรี ด้วยการพัฒนาอาหารจากร้านจันทรโภชนาให้เป็นอาหารพร้อมทานคุณภาพดีส่งมอบให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าในจังหวัดของตนเอง

ทำไมถึงเข้ามาร่วมโครงการ Chefs for Chance ครั้งนี้แล้วคุณทำอย่างรู้จักตัวเองมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันขนาดไหน

“ เหตุผลการเข้าร่วมโครงการ Chefs for Chance ในสถานการณ์ Covid เพราะต้องการให้โอกาสการเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้กระจายนอกเหนือจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งการระดมความช่วยเหลือไม่มากเท่าในกรุงเทพฯ โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้เป็นการลงขันทั้งเงิน ข้าว เครื่องปรุงต่างๆ และทักษะการทำอาหารต่างเป็นต้นทุนของโครงการ ซึ่งเรามีความสามารถในการผลิตก็ช่วยคนละไม้คนละมือ ทำให้การเข้าโครงการฯ ในขณะปิดกิจการชั่วคราวสามารถดำเนินไปได้อย่างไม่ข้อติดขัด ซึ่งถือว่าเป็นรู้จักตัวเองว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน มีการแบ่งงานกันทำไม่มากเกินไปจนไม่ดูแลธุรกิจตัวเอง และมีพันธมิตรคอยเสริมทัพเรื่องเครื่องปรุงต่างๆ ไม่ให้ขาด ทำให้โครงการเดินหน้าไปได้ด้วยดี ”

ทำแล้วได้อะไร

“ สิ่งที่ได้คือ… ได้ทำให้คนเห็นถึง “ความร่วมมือ” “แนวทางการทำงาน” ในการให้โอกาสกับอีกหลายๆ ชีวิตได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพในขณะที่สังคมมีปัญหา ซึ่งไม่ใช่การทำคนเดียวแบบ One Man Show การทำงานเพื่อสังคมแบบนี้เรามองว่าเป็นโอกาสได้เรียนรู้และยอมรับ เป็นโอกาสได้ฝึกฝนเจริญสติและความอดทนข้อจำกัดต่างๆ ของเรา ที่สำคัญเป็นโอกาสที่พวกเราจันทรโภชนาได้มีโอกาสแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันยามสถานการณ์ที่ยากลำบาก 

การเป็น “พอแล้วดี The Creator” ช่วยให้จัดการกับ COVID ยังไง “ พอแล้วดี ทำให้ได้เรียนรู้การสร้างรากฐานชีวิตและธุรกิจที่มั่นคงและมีภูมิคุ้มกัน สิ่งที่จันทรโภชนา สังเคราะห์ออกมาจากความเป็น ‘จันท์’ คือการเพิ่มคุณค่าความเป็นท้องถิ่นผ่านอาหาร  เราอยู่ในธุรกิจอาหาร เราก็อยากจับอาหารนี่แหละมาเป็นตัวชูโรงในการช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น โดยหวังว่าร้านเราเติบโต เหล่าเขียงหมูและร้านขายปลาที่แม่พี่เคยซื้อ เหล่าพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นก็ต้องเติบโตไปกับเราด้วย เพราะเราพร้อมและปรับตัวลุย Digital Marketing เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เงื่อนไขความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันร้อนคืนร้าย สถานการณ์โควิดกระตุ้นให้แผนธุรกิจที่เราเตรียมไว้ได้เกิดเร็วขึ้น รอบครอบขึ้น ”

พร้อมส่งทั่วไทย สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 

https://www.facebook.com/Chanthornrestaurant/
LINE OFFICIAL @chanthorn คลิก https://lin.ee/jBWuKwe