ความพอเพียง สู่ เศรษฐกิจพอเพียง

การรู้จักตัวเอง สู่ การทำธุรกิจตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
การทำธุรกิจตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มต้นจากการค้นหาจนรู้จักตัวเอง รู้ว่าตนเองมีศักยภาพแค่ไหน ชื่นชอบหรือมี passion กับอะไร  และเมื่อรู้จักตนเองแล้ว จึงนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล และเพื่อให้เข้าใจเรื่องการรู้จักตัวเอง (ระดับบุคคล) ไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ จนเกิดเป็นความพอเพียงระดับสังคม อย่างชัดเจน จึงขอยกตัวอย่าง   พอแล้วดี The Creator รุ่น 2  คุณตูน-ภาวลิน ลิมธงชัย มาสะกี เจ้าของธุรกิจ “หอม โฮสเทล แอนด์ คุ้กกิ้ง คลับ”

ก่อนหน้านี้คุณตูน ทำงานเป็นวิศวกรปิโตรเลียม อยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน แม้วันที่ทำงานเหนื่อยแต่กลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำและสอนเพื่อนทำอาหาร นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณตูนพิจารณาตัวเอง และค้นพบว่า ตนเองเป็นคนชอบทำอาหาร และมีความสุข ที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้คน  (นี่คือการรู้จักตัวเองในระดับบุคคล)
ระหว่างนั้น คุณตูนมีความคิดที่จะทำธุรกิจส่วนตัว จึงได้ใช้เวลา 1-2 ปี เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ลงเรียนคอร์สต่าง ๆ เช่น คอร์สทำอาหาร คอร์สพัฒนาตัวเอง และคอร์สเรียนการทำธุรกิจ จากนั้นจึงตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการเลือกทำธุรกิจโฮสเทลที่สอนทำอาหารไทย โดยก่อนออกจากงานมาเริ่มต้นธุรกิจ คุณตูนได้ศึกษาความเป็นไปได้ และไตร่ตรองปัจจัยที่จะได้รับผลกระทบอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลครอบครัว  เงื่อนไขต่าง ๆ ของตนเอง เช่น ภาระค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง ธุรกิจใหม่ต้องทำรายได้เท่าไหร่ต่อเดือน หรือ รายได้ที่น้อยที่สุดต่อเดือนที่ยังคงทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้คือเท่าไหร่ เมื่อใช้เหตุและผลเป็นพื้นฐานในการคิด เพื่อที่จะได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองชอบ สุดท้ายคุณตูนจึงกล้าตัดสินใจเลือกทำ “หอม โฮสเทล แอนด์ คุ้กกิ้ง คลับ”
โดยได้เก็บสะสมเงินมาเรื่อย ๆ จนเมื่อมีเงินจำนวนที่มากพอ ที่จะทำธุรกิจตามความตั้งใจ โดยที่ไม่ต้องกู้ยืม หรือพึ่งพาทางบ้าน การทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตนเองจึงเริ่มขึ้น
วันนี้ “หอม โฮสเทล แอนด์ คุ้กกิ้ง คลับ” ธุรกิจที่ใส่ความเป็นตัวตนของเจ้าของลงไปได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาหาร การทำสวนครัวลอยฟ้าหรือการนำอาหารมาเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยรสอาหารไทย ทุกวันนี้ คุณตูนมีความสุขที่ได้จัดสรรเวลาของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีเวลาให้ครอบครัว และยังมีเวลาเพื่อสร้างกิจกรรมแบ่งปันให้กับชุมชน การทำ “หอม โฮสเทล แอนด์ คุ้กกิ้ง คลับ” แบบไม่ได้มองที่ผลกำไรมาเป็นเรื่องแรก ทำให้เติบโตเป็นไปอย่างมั่นคงและแน่นอนว่าจะเกิดความยั่งยืน