ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง

ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน คือแนวความคิดที่พัฒนามาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขให้รอดพ้นจากปัญหาความยากจน และสามารถใช้ชีวิตในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ถ่ายทอดโดย คุณอภิวรรษ สุขพ่วง (พอต) ไร่สุขพ่วง พอแล้วดี The Creator รุ่น 1