บอล จินดา รอดฟ้า

“หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง แล้วล้มตัวนอนที่ล้มบนฟูก”

ล้มบนฟูก บ้านพักสำหรับผู้ที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายจากการทำงานในเมือง แล้วผ่อนคลายด้วยการล้มตัวลงนอนบนฟูกนุ่มสบาย ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะบอลมีความต้องการให้ บ้านล้มบนฟูก เป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนทั้งทางกายและทางใจอย่างแท้จริง จึงได้มีการคัดสรรฟูกคุณภาพดีจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วประเทศ อีกทั้งมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย เพราะสำหรับบอลแล้ว ความพอดีก็คือการที่เรารู้จักหาจุดสมดุลให้กับชีวิตทั้งในเรื่องการทำงานและการพักผ่อน และการแบ่งปันความสุขให้กับสังคมโดยรอบ

ชื่อ : จินดา รอดฟ้า (บอล)

ธุรกิจ : LOM BON FOOK Home & Café

จังหวัด : สระบุรี

 โอเอซิสของผู้ที่อยากหลีกหนีจากสังคมเมืองบนฟูกนุ่มสบาย

ทุกคนควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนอย่างพอดี ล้มบนฟูก จึงเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนในสังคมเมืองได้หยุดพักจากความเครียด เพื่อเติมพลังให้กับตนเอง ด้วยการพักผ่อนบนฟูกที่นุ่มสบาย เพื่อที่จะมีพลังไปต่อสู้กับความวุ่นวายในเมืองได้อีกครั้ง

 แหล่งรวมฟูกนุ่มสบายจากภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วประเทศ

บอลมีความต้องการให้ ล้มบนฟูก เป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนทั้งทางกายและทางใจอย่างแท้จริง จึงได้มีการคัดสรรฟูกคุณภาพดี มีความนุ่มสบาย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วประเทศ เพื่อที่ผู้มาเยือนจะได้เติมพลังจากการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศโดยรอบให้อบอวลไปด้วยกลิ่นของสมุนไพรที่บรรเทาอาการเครียด เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

 พักผ่อนกายแล้วต้องพักผ่อนใจด้วย

นอกจากการได้เติมพลังให้กับร่างกายแล้ว จิตใจก็ต้องการการเติมพลังด้วยเช่นกัน ล้มบนฟูกจึงมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการสร้างอาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศ มีความคิดว่าทำอะไรพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”

สำหรับบอลแล้ว การได้รู้จักตัวเองดีพอ ทำให้ผมเข้าใจความต้องการของตนเองว่ามากหรือน้อยเพียงใด เบียดเบียนตนเองหรือคนรอบข้างหรือไม่

หากเราดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ โดยมีความเข้าใจตนเองแล้ว เชื่อว่านอกจากเราที่มีความสุขอย่างแน่นอน คนรอบข้างก็ย่อมมีความสุขด้วยเช่นกัน

 สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

หากคนเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่นาน มันคงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราควรได้ทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะทำ การได้ลงมือทำความฝันนั้น มันคือการได้มีความสุขในทุก ๆ วัน หากแต่การลงมือทำโดยขาดความรู้ เท่ากับว่า เราไม่ได้กำลังจริงจังกับความฝัน

ในชีวิตความเป็นจริง การทำธุรกิจไม่ง่ายเหมือนในภาพฝัน การได้หลอมรวมนำความฝันกับความรู้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ในฐานะ “พอแล้วดี the creator รุ่น 2” อยากให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตด้วยแรงผลักดันของความฝันอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ความฝันที่พอดีกับตัวเอง ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขของตัวเราเอง

ความฝันที่พอดีกับคนรอบข้าง ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขของคนในสังคม