เกื้อกูลเพื่อผู้อื่นอย่างมีเหตุและผล

เพราะโลกหลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไป หลายคนพูดถึงคำว่า New Normal และสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟเองก็เป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากนี้ ช่วงสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 ใครที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟ อาจจะจะรีบปรับกลยุทธ์การดำเนินกิจการร้านกาแฟ รวมถึงกลยุทธ์การขายกาแฟสด และวิธีบริหารร้านไปพร้อมๆ กับการตั้งสติ เพื่อรับมือกับทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น แอ้ – รัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน พอแล้วดี The Creator รุ่น 4 เจ้าของธุรกิจกาแฟ Me Thai Coffee กาแฟคุณภาพดี ที่ชาวอาข่า บนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะมีวิธีการรับมือเช่นไร? ในเมื่อธุรกิจกาแฟก่อนหน้าโควิด-19 ก็แข่งขันกันเดือด การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เธอรับมือกับการแข่งขันและวิกฤตปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการอย่างไร? เช่น ร้านกาแฟในออสเตรเลีย มียอดขายเมล็ดกาแฟคั่วบรรจุถุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ออร์เดอร์จากออนไลน์มาแบบจัดเต็ม เนื่องจากคนไม่เดินทางออกไปไหน จะอย่างไรเสียก็ขาดกาแฟไม่ได้ กาแฟที่ชงดื่มเองภายในบ้าน จึงเป็นโอกาสในการเติบโต

ถึงลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ ทำอย่างรู้จักตัวเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันขนาดไหน?

คิดว่า COVID-19 เป็นวิกฤตที่ทุกคนบนโลกต้องเผชิญร่วมกัน และคิดว่า ถ้าเรามีความสามารถหรือมีกำลังที่จะพอช่วยเหลือได้ ก็อยากที่จะทำ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้านกาแฟ Me Thai Coffee ถือว่า ได้รับผลกระทบไม่หนักมากนัก ยังมีลูกค้ามาดื่มกาแฟทุกวัน จึงทำให้คิดได้ว่า กาแฟคงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการดื่มทุกวัน และก็ทราบมาว่า ร้านค้าตามโรงพยาบาลมีการปิด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์น่าจะหากาแฟดื่มยาก จึงเกิดความคิดที่นำกาแฟไปแบ่งปันบุคลากรทางการแพทย์ได้ดื่ม พร้อมทั้งส่งกำลังใจไปให้ในขณะที่ทุกท่านกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อพวกเราคนไทยทุกคน ด้วยการส่งเครื่องดื่มไปให้ 2 โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี หลังจากนั้น พอหลายคนทราบว่าเราทำ ก็เข้ามาช่วย ทั้งเป็นเพื่อนและเป็นลูกค้า โดยนำเงินและขนมมาร่วมแบ่งปัน

ทำไปแล้วได้อะไร ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้?

เพราะเรามีความรักความศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงเป็นตัวอย่างของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมาตลอดพระชนม์ชีพ หลายครั้งหลายเรื่องที่พระองค์ทำนั้น หลายคนบอกว่า เป็นกษัตริย์ไม่ต้องลำบากทำก็ได้ แต่พระองค์ก็ทำ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับประโยชน์ ดังนั้น จึงทำให้เราระลึกเสมอว่า เราเกิดมาแล้ว เราควรจะต้องทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วย ซึ่งไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะต้องได้อะไรตอบแทน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและคำขอบคุณ รวมถึงเรายังได้เป็นตัวกลางในการแสดงน้ำใจต่อกันของเพื่อนมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสุขที่สุดแล้ว

การเป็น “พอแล้วดี” จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ COVID ยังไง?

การเป็น “พอแล้วดี” ทำให้เราได้นำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจได้อย่างดี โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแบบนี้ เราได้มานั่งทบทวนว่า ในช่วงวิกฤตแบบนี้ เราควรดึงศักยภาพและต้นทุนชีวิตที่เรามีออกมาใช้ อย่างเราเป็นเกษตรกรที่เคยปลูกกาแฟอย่างเดียว หรือขายกาแฟอย่างเดียว เราก็เริ่มที่จะปลูกพืชอื่นผสมผสานเพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มจากเดิม นำภูมิปัญญา(อาข่า) ของเรามาสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบสนองกับผู้คนในยุคนี้ โดยทำทุกอย่างตามกำลังกายและกำลังทรัพย์ที่เรามีแบบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ระหว่างกำไรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม คุณมองสองเรื่องนี้และให้ลำดับความสำคัญกับมันยังไง?

มองว่ากำไรและการทำประโยชน์เพื่อสังคม ควรเป็นสิ่งที่มีเท่าๆ กัน เพราะกำไรจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ ส่วนการทำประโยชน์เพื่อสังคมจะทำให้ธุรกิจยั่งยืน ดังนั้น ME THAI COFFEE จึงพยายามดำเนินธุรกิจ โดยให้ทั้งสองส่วนมีเท่ากัน ด้วยการทำงานกับเกษตรกรและชุมชนอาข่าของเรา ให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดและเกื้อกูลกันในชุมชน เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้และธุรกิจเราอยู่ได้ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ Brand ของคุณจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้คือเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะนำภูมิปัญญาและสิ่งที่ชุมชนเรามี เช่น ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย อาหารพื้นถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการที่เข้ากับ New Normal