Category Archives: ข่าวสารและกิจกรรม

Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 2

เมื่อรู้จักตัวเองและรู้จักธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นห่วงแรกของแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง จากการทำ SWOT กับ คุณปพนธ์ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator แล้ว  วันที่ 2 ของการทำ workshop ครั้งที่ 1 ดร.ศิริกุล เลากัยกุล หรือ พี่หนุ่ย Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ได้ให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงการเชื่อมโยงธุรกิจทั่วไป กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำไปสู่ธุรกิจที่ตอบโจทย์ ทั้งด้าน People Profit และ Planet ช่วยให้ทุกคนตกผลึกทางความคิด ในการนำ Strength และ Opportunities มาสร้าง Brand Model ในแบบฉบับของตนเอง ” แบรนด์ คือ ชื่อเสียง” เป็นสิ่งที่ต้องสร้าง และทำให้มีคุณค่า  เริ่มจากคำจำกัดความของธุรกิจ (Business Description), ความมุ่งหวังตั้งใจของแบรนด์ (Brand Passion), จุดยืนของแบรนด์ […]

Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 1

Workshop ครั้งที่ 1 เป็นการพบกันครั้งแรก ระหว่าง พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ทั้ง 18 คน และ Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำธุรกิจของทั้ง 18 พอแล้วดี The Creator ก่อนจะเข้าสู่ช่วงบ่ายกับการถ่ายทอดขั้นตอนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เพื่อให้พวกเขาค้นความ “พอ” ในธุรกิจของตนเอง ต่อด้วย คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล กับวิธี “รู้จักตน ประเมินตนกับ SWOT” ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการทำ SWOT และให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจแก่ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ทั้ง 18 ท่าน […]

งานแถลงข่าวเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

จบลงไปแล้วกับงานแถลงข่าวเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล หรือพี่หนุ่ย ผู้อำนวยการโครงการ และหนึ่งใน trainer พอแล้วดี The Creator ขึ้นเวทีพูดคุย พร้อมเปิดตัว “พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 2″ ทั้ง 20 คน ที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า ความพอเพียงไม่ได้ใช้แต่กับการเกษตรเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ หากเรารู้จักการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดคุณค่าที่ดีต่อตัวเองและสังคมได้ อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมงาน เทรนเนอร์ และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อศาสตร์พอเพียงของพ่อ เพื่อสังคมที่ดี