แบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล พอแล้วดี The Creator รุ่น ๑-๗

ไฟล์ นามสกุล JPG, JPEG, PNG, AI เท่านั้น

ขนาด 1080px * 1080px
ไฟล์ นามสกุล JPG, JPEG, PNG เท่านั้น
เห็นหน้าชัดเจน สัดส่วน 1:1

ขนาด 1080px * 1350px
ไฟล์ นามสกุล JPG, JPEG, PNG เท่านั้น
แนวตั้งสามารถเห็นบรรยากาศได้ สัดส่วน 4:5

ขนาด 1920px * 1080px
ไฟล์ นามสกุล JPG, JPEG, PNG เท่านั้น
ภาพบรรยากาศแนวนอน สัดส่วน 16:9

เช่น Google drive หรือ หน้าเว็บไซต์

ประมาณ 150 ตัวอักษร

เช่น Facebook , Instagram , เบอร์โทรศัพท์

โปรดอธิบาย

โปรดอธิบาย

โปรดอธิบาย