รับสมัครเพียง 15 แบรนด์เป็นตัวแทนจากทุกส่วนทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เกษตรแปรรูป งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ทำธุรกิจสวนเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป
 2. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันเกื้อกูล ต้องการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว
 4. มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ โปรดศึกษาตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร การได้รับคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลด้านเวลา เป็นการตัดโอกาสผู้อื่น

ขั้นตอนการรับสมัคร

  ขั้นตอนที่ 1 : แบบฟอร์ม

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบในทุกข้อ
 2. ขั้นตอนที่ 2 : เอกสาร

 3. แนบไฟล์ PowerPoint / keynote ที่แปลงเป็น pdf ตามรายละเอียดดังนี้
  • แนะนำตัวเอง ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
  • แนะนำธุรกิจ / แบรนด์ พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)
  • SWOT Analysis ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์)
 4. ขั้นตอนที่ 3 : วิดีโอ

 5. ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจและตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator”ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb
 6. หนึ่งแบรนด์สามารถสมัครได้ 2 คนเป็นอย่างมาก และเมื่อสมัครพร้อมให้รายชื่อแล้ว หลังการสมัครสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ แต่ระยะการอบรมไม่อนุญาตให้มีการสลับตัวผู้เรียน
 7. ขั้นตอนที่ 4 : นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

 •  

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • ตลอดหลักสูตร 24 วัน 19,999 บาทต่อคน
 • ราคานี้รวมค่าอบรม อาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่มทั้ง 24 วัน