Segmentation การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค แบบรู้เขา รู้เรา

Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะ เพราะเราไม่สามารถตอบโจทย์ทุกคน ทุกอย่างได้ จึงต้องเลือกว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะตอบโจทย์เขาได้ดีมากๆ โดยการทำ Segmentation นั้นสามารถแบ่งตามคุณลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้

  1. Demographic Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รายได้
  2. Geographic Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง เช่น จังหวัด ประเทศ
  3. Behavioral Segmentation หรือ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น รูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyles)
  4. Psychographic Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ

 

ยกตัวอย่าง Segmentation แบบรู้เขา รู้เรา ของธุรกิจ The Yard Hotel โดย คุณส้ม-อติพร สังข์เจริญ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

คุณส้ม กำหนดกลุ่มลูกค้าของ The Yard Hotel คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อายุ 25-45 ปี ทำงานอิสระ เช่น เป็นช่างภาพ นักเขียน นักออกแบบ หรือ NGO ใช้ชีวิตเท่ห์ ๆ แต่งตัวดี แต่ไม่หรูหรา ชอบดื่มกาแฟ ชอบความสงบแต่สนุก ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบพูดคุยแต่ไม่ชอบปาร์ตี้จัด

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้คุณส้มรู้ทิศทางในการสร้าง  “The Yard Hotel” แบบพอดีกับกลุ่มเป้าหมาย  “The Yard Hotel” โฮลเทล ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศเหมือน ‘บ้านญาติ’ กลางกรุงเทพ คุณส้มยึดแนวคิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่สร้างขยะเพิ่ม โครงสร้างหลักของที่พักแห่งนี้จึงเป็นการนำตู้คอนเทนเนอร์มือสอง มาเพิ่มจุดเด่นตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าวัย 25-45 ปี ด้วยการทาสีขาว ตัดกับบันไดเหล็กสีดำแบบเท่ห์ ๆ และจัดพื้นที่กลางแจ้งโดยการใช้โต๊ะไม้เก่าหลากสไตล์ วางบนพื้นสนามหญ้าสีเขียวผืนใหญ่ เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพัก ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับพนักงานและนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ ให้ความรู้สึกว่าการมาพักที่ The Yard ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว
จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อเรากำหนดกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน การดำเนินธุรกิจแบบ รู้เขา รู้เรา ก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจแบบมีทิศทาง สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด