พอแล้วดี The Creator รุ่น 6

คุณกาญจนา ชนาเทพาพร

BWILD ISAN

คุณสน จันทร์ศุภฤกษ์

SUITCUBE

คุณอนุตรา มหัทธนารักษ์

HEXA shoes

คุณแก้วตระการ จุลบล

The Rubber Paradoxii

คุณวุฒิชัย ชีวะสุทโธ

mad Arai-D

คุณธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล

MoHo Studio

คุณพงศกร อ้นประดิษฐ

ATTA Studio

คุณอมร เหลืองนฤมิตชัย

Manitfarm

คุณสินสมุทร ศรีแสนปาง

Srisangdao

คุณทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล

สวนดินปรุง

คุณปภัสพรรณ์ ชีรนรวนิชย์

กลมเกลียว

คุณชญาพัณณ์ จิราจินต์

เย็นตาโฟตีลังกา

คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์

Greenery

คุณคันธรส เฑียรทอง

สุขสามแยก

คุณชัยมินพงศ์ พงศ์สุรนาท

บริบูรณ์ฟาร์ม

คุณพนัส ตั้งแท่นทอง

Green Dose

คุณเอกภักดิ์ วิญญาภาพ

Nasoform

คุณบี ภูมิรัตน์

Earthitude

คุณปองพล ยุทธรัตน์

ซนแล้วดี

พอแล้วดี The Creator ๖ : Scrum Workshop อุดรธานี

ปิดจบโครงการพอแล้วดี The Creator ๖ เรามา Scrum Workshop กันที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้นอกจากเหล่า The Creator ทุกคน จะได้มาพรีเซ็นต์และสรุปเรื่องราวของ Brand Model, Business Model Canvas รวมถึง Roadmap ของแต่ละคนแล้ว ในช่วงสุดท้าย

Read more

พอแล้วดีในช่วง โควิด-19 

ทุกคนก็ได้ออกมาเล่าเรื่องความประทับใจของการได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาร่วมกัน ขณะเดียวกัน แต่ละคนก็ได้มาพูดถึงเป้าหมายที่จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองด้วย ซึ่งต่อจากนี้ ทุกคนก็จะได้นำพาธุรกิจที่ตัวเองทั้งรักและมุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืน ทั้งเพื่อตัวเองและสังคมต่อไป

พอแล้วดี The Creator ๖ : Scrum Workshop จันทบุรี

เป็นช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด รุ่น๖ จึงเป็นรุ่นเดียวที่ได้เรียนผ่านออนไลน์ และพบหน้ากันจริงๆเพียง 2 ครั้ง ใน Scrum Bootcamp ที่จันทบุรี และ อุดรธานี

Read more

เศรษฐกิจพอเพียง แบบพอแล้วดี

ช่วงสุดท้าย พี่หนุ่ย-ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการฯ ก็ได้มีการกล่าวปัจฉิมนิเทศให้กับนักธุรกิจพอแล้วดีทุกคน โดยพี่หนุ่ยได้มีการเน้นย้ำถึงความหมายและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่อจากนี้ เหล่า The Creator ทุกคน ก็จะได้นำพาธุรกิจที่ตัวเองทั้งรักและมุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืน ทั้งเพื่อตัวเองและสังคมต่อไปในแบบพอแล้วดีนั่นเอง