Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 1

Workshop ครั้งที่ 1 เป็นการพบกันครั้งแรก ระหว่าง พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ทั้ง 18 คน และ Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำธุรกิจของทั้ง 18 พอแล้วดี The Creator ก่อนจะเข้าสู่ช่วงบ่ายกับการถ่ายทอดขั้นตอนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เพื่อให้พวกเขาค้นความ “พอ” ในธุรกิจของตนเอง ต่อด้วย คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล กับวิธี “รู้จักตน ประเมินตนกับ SWOT” ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการทำ SWOT และให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจแก่ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 ทั้ง 18 ท่าน ให้สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง แล้วเรามาติดตามกันว่า พวกเขาจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ ไปต่อยอดการ “สร้างแบรนด์ด้วยหัวใจที่พอเพียง” ได้อย่างไร