บรรยากาศ พอแล้วดี Market โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

ภาพบรรยายกาศ พอแล้วดี Market โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา

เหล่าบรรดาพอแล้วดี The Creator หลายๆ รุ่นรวมตัวกันมาช่วยนำเสนอแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ หลังจากที่ได้ผ่านโครงการไปแล้วหลายปี ทุกคนยังคงแน่วแน่และยึดจุดยืนที่ประกอบไปด้วย ชุมชน สังคมและยังคงมีกำไรต่อธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การแสวงหากำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว

โครงการพอแล้วดี The Creator ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และนักธุรกิจ แฟนๆ ที่ติดตามโครงการของเรามาอย่างดีเสมอมา ที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการเดินทางของพวกเรา พอแล้วดี Market คงเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์แบบถ้ามีแต่คนนำเสนออยู่ฝ่ายเดียว แต่ขาดคนรับฟังและสนับสนุนแนวคิดรวมไปถึงอุดหนุนสินค้าและบริการของพอแล้วดี The Creator ทุกๆ แบรนด์
แล้วพบกันใหม่กับ พอแล้วดี Market ในโอกาสหน้า

#พอแล้วดีTheCreator๗
#พอแล้วดีMarket #sivatelbangkok
#พอแล้วดีTheCreator #พอแล้วดี
#TheCreator #ศาสตร์พระราชา #PorLaewDee
#SufficiencyEconomyPhilosophy