พอแล้วดี Market

พอแล้วดีMarket 2023

พอแล้วดี Market ที่ Sivatel Bangkok Hotel
2-5 พฤศจิกายน นี้ มาพบร้านค้าของ พอแล้วดี The Creator กันได้นะคะ

พอแล้วดี Market
และงานแถลงข่าวสรุปผลงาน
โครงการพอแล้วดีปี 2565

ภาพบรรยากาศการให้ที่ยิ่งใหญ่
งานพอแล้วดี Market 25-28 พฤศจิกายน 65
และงานแถลงข่าวสรุปผลงานโครงการพอแล้วดีปี 2565
และแผนงานปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ณ ซัมเมอร์ ลาซาล (ซอยลาซาล สุขุมวิท)
อ่านต่อ

บรรยากาศ พอแล้วดี Market
โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

ภาพบรรยายกาศ พอแล้วดี Market โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา

เหล่าบรรดาพอแล้วดี The Creator หลายๆ รุ่นรวมตัวกันมาช่วยนำเสนอแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ หลังจากที่ได้ผ่านโครงการไปแล้วหลายปี ทุกคนยังคงแน่วแน่และยึดจุดยืนที่ประกอบไปด้วย ชุมชน สังคมและยังคงมีกำไรต่อธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การแสวงหากำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว

อ่านต่อ