พอแล้วดี สัญจร

พอแล้วดี สัญจร-นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566

พอแล้วดี สัญจร-น่าน

วันที่ 15-16 กันยายน 2565

จบลงไปเรียบร้อยสำหรับอีกหนึ่งพอแล้วดี สัญจร ดีๆ ที่ จ.น่าน ซึ่งโครงการฯ ได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ซึ่งมีความสนใจน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวนการโครงการฯ ได้เป็นผู้ส่งมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ อีกทั้งยังมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่มาช่วยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ Business Model Canvas เข้ามาด้วย
อ่านต่อ

พอแล้วดี สัญจร-พิษณุโลก

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565

ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล มาสอนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง และคุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน มาสอนเรื่องธุรกิจแบบ “พอแล้วดี” พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม มาช่วยหาเหตุ หาผลของธุรกิจผ่าน BMC Business Model Canvas เพื่อให้ทุกๆ คนค้นพบความ “พอดี” ในธุรกิจของตนเอง
อ่านต่อ

พอแล้วดี สัญจร-ขอนแก่น

วันที่ 29 – 30 กันยายน 2565

ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล มาสอนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม มาช่วยหาเหตุ หาผลของธุรกิจผ่าน BMC Business Model Canvas เพื่อให้ทุกๆ คนค้นพบความ “พอดี” ในธุรกิจของตนเอง
 
อ่านต่อ

พอแล้วดี สัญจร-ตรัง

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พศจิกายน 2565

ผ่านไปอีกหนึ่งสัญจรดีๆ ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ อยากเรียนรู้และต้องการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และการใช้ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน นั้นต้องทำอย่างไร โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นผู้มอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยังมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เพิ่มเติมในเรื่องของ Business Model Canvas โดยทั้งสองวันนี้มี พี่นุชชี่ คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน ช่วยดำเนินรายการ และคอยให้คอมเม้นท์ดีๆ แก่ผู้ประกอบการ
อ่านต่อ