ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

#Business Model Canvas
แบบพอแล้วดี