พอแล้วดี สัญจร-ตรัง 31 ตุลาคม – 1 พศจิกายน 65

บรรยากาศงานพอแล้วดี สัญจร-ตรังเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พศจิกายน 65
ผ่านไปอีกหนึ่งสัญจรดีๆ ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ อยากเรียนรู้และต้องการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และการใช้ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน นั้นต้องทำอย่างไร โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นผู้มอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยังมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เพิ่มเติมในเรื่องของ Business Model Canvas โดยทั้งสองวันนี้มี พี่นุชชี่ คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน ช่วยดำเนินรายการ และคอยให้คอมเม้นท์ดีๆ แก่ผู้ประกอบการ
 
ทั้งนี้โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม
 
ขอขอบคุณผู้ให้ความสนใจทุกๆ ท่าน
ขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการสัญจรทุกๆ ครั้งตลอดทั้งปี
ขอขอบคุณเหล่าพอแล้วดี The Creator ทุกๆ ท่านที่มาช่วยกันทำงาน