คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (คุณแชมป์)

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ หรือคุณแชมป์ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Design ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่สร้างผลงานออกมาให้เห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีเอกลักษณ์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าดึงดูดผ่านผลงานในโลกธุรกิจ

คุณแชมป์รู้จักโครงการพอแล้วดี The Creator ครั้งแรกเพราะคุณหนุ่ยแนะนำ ซึ่งหลังจากได้ฟังความเป็นมารวมถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการแล้วจึงเกิดความสนใจและอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ดีโดยมีการนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งคุณแชมป์เชื่อว่าสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดีๆอย่างนี้ ก็คือ หัวใจ

จากประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ คุณแชมป์จึงรับอาสามาเป็น Trainer ในโครงการพอแล้วดี The Creator ในมุมของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะบทบาทบรรจุภัณฑ์ในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือทำเพื่อสังคมเลย ส่วนใหญ่ล้วนแล้วจะทำเพื่อผลกำไรโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อโลก ต่อประชาชน ดังนั้นคุณแชมป์จึงคิดว่า Creativity ด้านบรรจุภัณฑ์จะสามารถมาเป็นส่วนเติมเต็มตรงจุดนี้ได้ว่าควรทำอย่างไร ซึ่งการที่ก้าวมา Coaching ในเรื่องของการออกแบบโลโก้และให้ไอเดียเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ของการผสมผสานระหว่างระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนก็เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ โดยคุณแชมป์ได้ยกตัวอย่างของ The Creator รายหนึ่งที่ใช้กล่องลูกฟูกส่งผลไม้ ซึ่งตนก็ได้แนะนำไปว่าให้เลือกใช้กล่องลูกฟูกแบบเหลือใช้และพลิกด้านในกลับมาใช้ใหม่ เพราะพื้นที่ด้านในกล่องลูกฟูกส่วนมากไม่มีลวดลาย จากนั้นก็ผลิตสติ๊กเกอร์มาติดด้านนอก ซึ่งการกระทำเพียงเท่านี้ก็สามารถประยุกต์เอาระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนเข้ารวมกันได้อย่างอย่างแยบยล อีกทั้งยังสามารถทำเป็นแก่นไอเดียได้อีกด้วย

ในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator คุณแชมป์คิดว่าการที่ทุกคนในโครงการพยายามถ่ายทอดการนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นสามารถเป็นต้นแบบให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสังคมทุกวันนี้เข้าใจคำว่าพอเพียงเพียงมิติเดียว ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่นำความพอเพียงมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นแนวทางใหม่บนพื้นฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสาน มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Original นี่แหละเป็นสิ่งที่สังคมต้องรับรู้และเปิดใจ เพราะปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำมาประยุกต์กับธุรกิจได้จริง

หากจะพูดถึงการต่อยอดของโครงการพอแล้วดี The Creator เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในสังคม คุณแชมป์คิดว่าสิ่งที่ควรทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ การทำกลุ่มของเรา พอแล้วดี The Creator ให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆ จับต้องได้จริง ทำให้สังคมเห็นและทึ่งว่าคุณทุกคน และทุกบริษัทก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถลบภาพทัศนคติต่างๆที่เกี่ยวกับปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าต้องเป็นเกษตรกรรมเท่านั้นได้อีกด้วย เพียงแค่ต้องใช้เวลา และพลังที่มากพอ