Category Archives: เกี่ยวกับโครงการ

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (คุณอาร์ม)

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี หรือคุณอาร์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการปรึกษาการสร้างแบรนด์ จนตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator นอกเหนือจากคำชวนของพี่ที่ผมเคารพนับถืออย่างพี่หนุ่ยแล้ว การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ผมคิดว่าการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประสบการณ์และความรู้ของผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากสังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หรือที่เรียกว่าสังคม “ดิจิทัล” อย่างสมบูรณ์ โดยมีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และมีอุปกรณ์ดิจิทัลพกพาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การถ่ายทอดเรื่องราวแตกต่างจากในอดีต โดยผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ายกย่อง และที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นกับผู้บริโภคได้ จนกลายเป็น ‘คุณค่าร่วม’  ที่ผู้บริโภคกับแบรนด์มีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์มากขึ้นจนเกิดความรู้สึกที่ดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณค่าและเป็นธรรมชาติอีกด้วย โดยผมเชื่อว่า Creator แต่ละท่าน มีจุดยืนที่สะท้อนถึงความเชื่อในมิติต่างๆที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งการถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ในความเชื่อ และสิ่งที่แบรนด์ลงมือทำนั้น จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้อย่างมหาศาล เพราะวันนี้ ‘คุณค่า’ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการมุ่งเน้นแสวงหาแต่ผลกำไร หากแต่เป็นการคำนึงถึงชุมชน สังคม […]

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ หรือคุณกั้ง  Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner) และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล AFPT (Associate Financial Planner Thai) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงานสายการเงินมากว่า 20 ปี โดยส่วนตัวคุณกั้งสนใจโครงการพอแล้วดี The Creator อยู่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่คุณหนุ่ยทำ และพอได้มารู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น ก็ได้สัมผัสถึงความตั้งใจในการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับความสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน จึงมีความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดังนั้นเมื่อได้รับคำเชิญชวนให้เป็น Trainer คุณกั้งเลยไม่รู้สึกลังเลใจที่จะเข้าร่วม แต่กลับรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเพื่อพัฒนาสังคม 20 กว่าปีในเส้นทางสายการเงินนั้น ทำให้คุณกั้งตระหนักได้ว่าในโลกของความเป็นจริง แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นปัจจัย ซึ่งหากเราสามารถเข้าใจเรื่องเงินได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้เงินมา หรือการใช้จ่าย การจัดการ รวมถึงการวางแผนการเงิน จะทำให้เราใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ประมาณ มีความพอดีพอควร ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดรวมถึงแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย ดังนั้นเมื่อโครงการพอแล้วดี The Creator คือการขับเคลื่อนธุรกิจโดยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ นั่นหมายถึงการวางแผนธุรกิจและมีการเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย โดยคุณกั้งคาดหวังว่าเหล่า Creator แต่ละคนจะเข้าใจพื้นฐาน และความสำคัญของการวางแผนการเงิน ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลจากการวางแผนการเงินที่ดีและไม่เบียดเบียนใคร จะสามารถส่งผลให้สร้างอนาคตที่ดีได้ ทุกวันนี้ที่ประเทศชาติสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยากลำบาก […]

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (คุณหญิง)

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ หรือคุณหญิง เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยถือครองคุณวุฒิจาก AFPT (Associate Financial Planner Thai) และวันนี้คุณหญิงก็ได้ผันตัวขึ้นมาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator การคำเชื้อเชิญจากคุณหนุ่ย Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ทำให้คุณหญิงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และเมื่อได้รู้ที่มาของตัวโครงการว่าเป็นการประยุกต์นำเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มารวมกันเพื่อพัฒนาสังคม ก็ทำให้คุณหญิงรู้สึกสนใจมากขึ้น เพราะส่วนตัวก็ชอบการใช้ชีวิตรวมถึงทำธุรกิจในแนวทางนี้อยู่แล้ว และคิดว่าคงจะดีมากหากตนสามารถแบ่งปัน และเกื้อกูลคนอื่นๆได้ ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับด้านการเงินมาหลากหลายรูปแบบ และเชื่อว่า “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ก็คือการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในการจัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ และการเตรียมเงินสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต โดยมิต้องเป็นภาระบุคคลอื่น รวมถึงงบประมาณชาติและส่งต่อแนวคิดเหล่านี้สู่คนในชุมชนได้ คำว่า “พอแล้วดี” คือการรู้จัก “พอ” ก่อนจึงจะ “ดี” และมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีเงินมาเกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถ “พอแล้วดี” ได้ในแบบฉบับของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และในขณะเดียวกันก็แบ่งปันให้กับสังคมได้ด้วย รวมถึง “รับผิดชอบ” หน้าที่ของตนที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคนอื่นๆ […]

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย (คุณอ้อม)

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย หรือคุณอ้อม Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator สาวยุคใหม่ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ที่บริษัท INTAGE (Thailand) Co., Ltd. โดยสายงานนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และวิจัยข้อมูลการตลาดในด้านต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้คุณอ้อมสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพอแล้วดี The Creator ก็คงคล้ายคลึงกับ Trainer หลายๆคนที่มีจุดประสงค์อยากทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง อยากเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง อยากแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน มันเป็นความพอแบบหนึ่งซึ่งมันคือความพอดีที่ดีพอ สร้างความพอใจที่ได้ทำ และด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค ทำให้คุณอ้อมเข้าใจว่าการที่แบรนด์หนึ่งแบรนด์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้นั้นต้องเกิดจากความมีเหตุมีผล เริ่มจากการเข้าใจว่ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเราคือใคร ซึ่ง ณ จุดนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าไม่สามารถตอบสนองทุกคนได้ทุกอย่าง เพราะผู้บริโภคแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันและจะเห็นคุณค่าในสินค้าแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการที่คุณอ้อมเข้ามาสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ Creator จึงต้องคิดวิเคราะห์จากมุมมองของคนที่ต้องการขาย (Customer Centric) ไม่ใช่มองแต่สิ่งที่อยากจะขาย ถึงแม้ความอยากขาย หรืออยากทำจะเป็นพลังสำคัญให้เกิดการริเริ่ม แต่การคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีตรรกะ จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งคุณอ้อมก็หวังว่าเหล่า Creator จะมีเหตุมีผลและรับฟังสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากขึ้น รวมถึงหมั่นสังเกตว่าสิ่งรอบตัวเป็นอย่างไรบ้างไม่เว้นแม้กระทั่งคู่แข่ง เพราะการมุ่งแต่การขายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง อย่าลืมว่าผู้บริโภคมีตัวเลือกอื่นเสมอ […]

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (คุณนุชชี่)

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน หรือคุณนุชชี่ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Deputy Managing Director บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) สิ่งแรกที่ทำให้คุณนุชชี่ตัดสินใจเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพราะรักในหลวง และอยากมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของพระองค์ท่านเท่าที่ความสามารถของตนเองจะทำได้ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศ รวมถึงโครงการภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยบทบาทหน้าที่การงานของคุณนุชชี่เองที่มีอาชีพหลักเป็นผู้บริหาร นักวิจัยวิเคราะห์ และอาชีพรองเป็นนักพูด นักสอน ซึ่งเมื่อนำความรู้และประสบการณ์จาก 2 อาชีพนี้มารวมกัน คุณนุชชี่คิดว่าจะสามารถเป็น Trainer ให้โครงการพอแล้วดี The Creator ได้ เพราะความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มในสังคม รวมถึงรู้วิธีที่จะหาแก่นความรู้แบบเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ทำให้คุณนุชชี่เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้เหล่า Creator ในโครงการพอแล้วดี The Creator สามารถต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถนำสิ่งที่ตนถ่ายทอดไปเผยแพร่ต่อในชุมชน โครงการพอแล้วดี The Creator เกิดขึ้นเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของธุรกิจที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนแนวหน้ากลุ่มแรกๆที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่พึ่งตนเองได้ให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการส่งต่อเรื่องราวดีๆ เพราะเป็นหนทางการอยู่รอดของคนไทยทุกคน อยู่รอดอย่างมีกิน […]

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล Trainer โครงการพอแล้วดี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงด้านการปรึกษาธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท ล้มยักษ์ จำกัด ที่มุ่งหวังช่วยดูแลให้คำปรึกษาแบบองค์รวมแก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจให้ถึงฝั่งฝัน และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยประสบการณ์ที่คุณปพนธ์คลุกคลีกับธุรกิจเอสเอ็มอีมาตลอดกว่าสิบปี ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ก็ทำให้ตนคิดว่าการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์เล็กให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่มาถ่ายทอด ปรับใช้ ก็น่าจะทำให้คนตัวเล็กเหล่านี้มีภูมิต้านทาน และสามารถยืนหยัดท่ามกลางวัฏจักรปลาใหญ่กินปลาเล็กได้อย่างยั่งยืน แนวคิด ‘ล้มยักษ์’ มิได้มีนัยยะเพียงแค่การพยายามเอาชนะยักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคนตัวเล็กว่าจะต้องมีที่ยืนอย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกันดีพอที่จะสามารถยืนหยัดได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้ทฤษฎีการบริหารธุรกิจมาปรับใช้ มาถึงจุดนี้คุณปพนธ์ก็เล็งเห็นว่าโครงการพอแล้วดี The Creator ที่มีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจที่ดำเนินตามปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงอยู่รอดได้ ซึ่งตรงกับแนวคิด ‘ล้มยักษ์’ ที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการในฐานะ Trainer The Creator ทุกคนจากโครงการพอแล้วดี The Creator ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรทางธุรกิจทั้งนั้น นั่นคือมีผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการนำเสนอ มีฐานลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ และรายได้ที่จะต้องมากกว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจึงจะสามารถอยู่รอด แต่การจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องสามารถหารายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเติบโตได้ตามเหตุปัจจัยที่เหล่า The Creator จะใส่เข้าไปในองค์กรของแต่ละคน เมื่อมองอย่างนี้ประสบการณ์ของคุณปพนธ์ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก็จะเป็นอีกตัวช่วยให้เหล่า The Creator สามารถมองภาพธุรกิจที่เขาอยู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถทำให้เขาเห็นจากมุมสูงเพื่อเข้าใจความเป็นไปในภาพรวมก่อน ส่วนที่จะเลือกหาที่ยืนตรงไหน อย่างไร […]

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (คุณแชมป์)

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ หรือคุณแชมป์ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Design ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่สร้างผลงานออกมาให้เห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีเอกลักษณ์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าดึงดูดผ่านผลงานในโลกธุรกิจ คุณแชมป์รู้จักโครงการพอแล้วดี The Creator ครั้งแรกเพราะคุณหนุ่ยแนะนำ ซึ่งหลังจากได้ฟังความเป็นมารวมถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการแล้วจึงเกิดความสนใจและอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ดีโดยมีการนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งคุณแชมป์เชื่อว่าสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดีๆอย่างนี้ ก็คือ หัวใจ จากประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ คุณแชมป์จึงรับอาสามาเป็น Trainer ในโครงการพอแล้วดี The Creator ในมุมของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะบทบาทบรรจุภัณฑ์ในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือทำเพื่อสังคมเลย ส่วนใหญ่ล้วนแล้วจะทำเพื่อผลกำไรโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อโลก ต่อประชาชน ดังนั้นคุณแชมป์จึงคิดว่า Creativity ด้านบรรจุภัณฑ์จะสามารถมาเป็นส่วนเติมเต็มตรงจุดนี้ได้ว่าควรทำอย่างไร ซึ่งการที่ก้าวมา Coaching ในเรื่องของการออกแบบโลโก้และให้ไอเดียเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ของการผสมผสานระหว่างระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนก็เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ โดยคุณแชมป์ได้ยกตัวอย่างของ The Creator รายหนึ่งที่ใช้กล่องลูกฟูกส่งผลไม้ ซึ่งตนก็ได้แนะนำไปว่าให้เลือกใช้กล่องลูกฟูกแบบเหลือใช้และพลิกด้านในกลับมาใช้ใหม่ เพราะพื้นที่ด้านในกล่องลูกฟูกส่วนมากไม่มีลวดลาย จากนั้นก็ผลิตสติ๊กเกอร์มาติดด้านนอก ซึ่งการกระทำเพียงเท่านี้ก็สามารถประยุกต์เอาระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนเข้ารวมกันได้อย่างอย่างแยบยล อีกทั้งยังสามารถทำเป็นแก่นไอเดียได้อีกด้วย ในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator […]

คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

คุณสุทัศน์ รงรอง หรือคุณเล้ง Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด (Do in Thai) ที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นวิจัย ออกแบบ และพัฒนาจะถูกถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ผ่านผลงานต่างๆ คุณเล้งก้าวเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้ความหมายที่แท้จริงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อกับคนรุ่นใหม่ที่เจ๋งและมีจิตใจตั้งมั่นในความกล้าที่จะ ‘พอ’ นั้นจึงทำให้คุณเล้งไม่ได้มองตัวเองเป็น The Trainer เพราะสุดท้ายตนเองต่างหากที่เป็นผู้เรียนรู้จากเหล่า The Creator ทั้งหลาย ด้วยบทบาทหน้าที่ของคุณเล้งในการดูแลองค์กรที่ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท จึงคิดว่าส่วนนี้น่าจะมีส่วนสอดคล้องกัน คือสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เพื่อเป็นฟันเฟืองของการแบ่งปันแนวทางใหม่ๆ ตามวิถีของโลกที่หมุนเวียนไป โดยตนเชื่อว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกสมัยนี้ ทั้งเครื่องมือดิจิทัล อุปกรณ์เจ๋งๆ และเครื่องมือการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นก็เทียบไม่ได้กับการใช้คุณค่าที่ The Creator มี มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อให้คนอื่นเพราะสิ่งที่ดีที่สุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเสื่อมหาย ซึ่งนั้นก็คือสิ่งที่ The Creator ทุกคนมี และตนก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือต่างๆในการส่งต่อคุณค่า แบ่งปัน และสร้างความเชื่อให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างพอดีต่อตนเอง และคนรอบข้าง ในฐานะหนึ่งใน Trainer โครงการ […]

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (คุณท็อป)

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง หรือคุณท็อป Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator หนุ่มใหญ่ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก (Adviser to CEO for Feelings) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และผู้ก่อตั้งบริษัทรุ่ง (R.U.N.G TEAM) จากคำเชื้อเชิญของคุณหนุ่ย ดร.ศิริกุล ที่ต้องการให้คุณท๊อปเข้ามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดให้กับเหล่า Creator ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นใคร มาจากไหน รู้เพียงแต่ว่าตนเชื่อมั่นในตัวคุณหนุ่ยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้รู้จักกัน รู้สึกได้เลยว่าคุณหนุ่ยนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานที่ทำแล้ว ยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานแนวทางของในหลวงในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวคุณท๊อปเองก็ได้รู้คร่าวๆจากคุณหนุ่ยว่าโครงการพอแล้วดี The Creator นั้น เป็นโครงการที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มาทำให้เห็นจริง โดยเหล่า Creator นี้จะต้องเป็นตัวอย่างของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจเพื่อให้คนอื่นๆเห็นคล้อยตามมายึดแนวทางนี้ในการประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งคุณหนุ่ยอยากให้ตนเองเอาความรู้เรื่องการตลาดมาเล่าเพื่อเป็นไอเดียในการปรับใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ Creator แต่ละท่านสามารถเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งจุดนั้นเองที่ทำให้คุณท๊อปคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธการเข้าร่วมเป็น Trainer ให้กับโครงการนี้ เพราะถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดีๆ ด้วยประสบการณ์ความรู้ที่ทำงานด้านการตลาดมาเกือบ 30 ปี ซึ่งคุณท๊อปเองในฐานะนักการตลาดก็มักจะได้รับโจทย์จากองค์กร หรือบริษัทต่างๆในการทำการตลาดเพื่อที่จะทำให้ที่จะทำให้สินค้า หรือบริการที่รับผิดชอบอยู่นั้น เติบโต สร้างผลกำไร และเป็นที่รู้จัก ซึ่งในยุคแรกๆของการทำงาน หน่วยงานธุรกิจเหล่านี้ก็มองเห็นเรื่องการทำอะไรเพื่อสังคมเป็นเรื่องท้ายๆ ดังนั้นงานจำพวกนี้จึงไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของนักการตลาด […]

การตลาดแบบพอดี

การตลาดแบบพอดี หรือ พอดีมาร์เก็ตติ้ง คือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมเหตุสมผล เพื่อการแข่งขันกันในการส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการของตัวเอง ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่สร้างกิเลสหรือความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไป เป็นการทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจต่อคนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง การตลาดแบบพอดี ของธุรกิจแฟชั่น 31THANWA ของ เก๋-บุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2 เป็นเรื่องปกติที่แบรนด์แฟชั่นเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ทุกฤดู ทำการตลาดโดยจัดอีเว้นท์ หรือแม้แต่จ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาถือสินค้า แต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจเครื่องหนังแบรนด์ 31THANWA เพราะเก๋เชื่อว่า ของที่มีคุณค่า ย่อมขายตัวเองได้ สินค้าแฟชั่นของเก๋ ไม่ได้ทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อตามกระแส และไม่ใช่สินค้า “ฟุ่มเฟือย” แต่เป็นตัวกลางที่ส่งผ่านคุณค่างานคราฟท์ ของช่างฝีมือของครอบครัวที่สืบทอดมากว่า 60 ปี และคุณค่าของผ้าไหมไทยจากกลุ่มแม่บ้าน OTOP ศูนย์ศิลปาชีพไปสู่ผู้บริโภค การทำการตลาดของ 31THANWA คือทำให้ทุกคนเข้าใจใหม่ว่า แฟชั่นไม่ใช่แค่ “เปลือก” แต่เป็น “แก่น” แท้ของคุณค่า และนำเสนอออกมาในคอนเซ็ปต์ “One is Enough to Empower […]