Category Archives: TRAINER

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (คุณอาร์ม)

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี หรือคุณอาร์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการปรึกษาการสร้างแบรนด์ จนตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator นอกเหนือจากคำชวนของพี่ที่ผมเคารพนับถืออย่างพี่หนุ่ยแล้ว การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ผมคิดว่าการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประสบการณ์และความรู้ของผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากสังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หรือที่เรียกว่าสังคม “ดิจิทัล” อย่างสมบูรณ์ โดยมีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และมีอุปกรณ์ดิจิทัลพกพาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การถ่ายทอดเรื่องราวแตกต่างจากในอดีต โดยผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ายกย่อง และที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นกับผู้บริโภคได้ จนกลายเป็น ‘คุณค่าร่วม’  ที่ผู้บริโภคกับแบรนด์มีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์มากขึ้นจนเกิดความรู้สึกที่ดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณค่าและเป็นธรรมชาติอีกด้วย โดยผมเชื่อว่า Creator แต่ละท่าน มีจุดยืนที่สะท้อนถึงความเชื่อในมิติต่างๆที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งการถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ในความเชื่อ และสิ่งที่แบรนด์ลงมือทำนั้น จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้อย่างมหาศาล เพราะวันนี้ ‘คุณค่า’ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการมุ่งเน้นแสวงหาแต่ผลกำไร หากแต่เป็นการคำนึงถึงชุมชน สังคม […]

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ (คุณกั้ง)

คุณภัทร์ฐิตา พัวอมรพงศ์ หรือคุณกั้ง  Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner) และที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล AFPT (Associate Financial Planner Thai) ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงานสายการเงินมากว่า 20 ปี โดยส่วนตัวคุณกั้งสนใจโครงการพอแล้วดี The Creator อยู่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่คุณหนุ่ยทำ และพอได้มารู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมากขึ้น ก็ได้สัมผัสถึงความตั้งใจในการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับความสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน จึงมีความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ดังนั้นเมื่อได้รับคำเชิญชวนให้เป็น Trainer คุณกั้งเลยไม่รู้สึกลังเลใจที่จะเข้าร่วม แต่กลับรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเพื่อพัฒนาสังคม 20 กว่าปีในเส้นทางสายการเงินนั้น ทำให้คุณกั้งตระหนักได้ว่าในโลกของความเป็นจริง แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นปัจจัย ซึ่งหากเราสามารถเข้าใจเรื่องเงินได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้เงินมา หรือการใช้จ่าย การจัดการ รวมถึงการวางแผนการเงิน จะทำให้เราใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ประมาณ มีความพอดีพอควร ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดรวมถึงแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย ดังนั้นเมื่อโครงการพอแล้วดี The Creator คือการขับเคลื่อนธุรกิจโดยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ นั่นหมายถึงการวางแผนธุรกิจและมีการเงินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย โดยคุณกั้งคาดหวังว่าเหล่า Creator แต่ละคนจะเข้าใจพื้นฐาน และความสำคัญของการวางแผนการเงิน ซึ่งการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลจากการวางแผนการเงินที่ดีและไม่เบียดเบียนใคร จะสามารถส่งผลให้สร้างอนาคตที่ดีได้ ทุกวันนี้ที่ประเทศชาติสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยากลำบาก […]

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (คุณหญิง)

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ หรือคุณหญิง เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยถือครองคุณวุฒิจาก AFPT (Associate Financial Planner Thai) และวันนี้คุณหญิงก็ได้ผันตัวขึ้นมาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator การคำเชื้อเชิญจากคุณหนุ่ย Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ทำให้คุณหญิงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และเมื่อได้รู้ที่มาของตัวโครงการว่าเป็นการประยุกต์นำเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มารวมกันเพื่อพัฒนาสังคม ก็ทำให้คุณหญิงรู้สึกสนใจมากขึ้น เพราะส่วนตัวก็ชอบการใช้ชีวิตรวมถึงทำธุรกิจในแนวทางนี้อยู่แล้ว และคิดว่าคงจะดีมากหากตนสามารถแบ่งปัน และเกื้อกูลคนอื่นๆได้ ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับด้านการเงินมาหลากหลายรูปแบบ และเชื่อว่า “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ก็คือการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในการจัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ และการเตรียมเงินสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต โดยมิต้องเป็นภาระบุคคลอื่น รวมถึงงบประมาณชาติและส่งต่อแนวคิดเหล่านี้สู่คนในชุมชนได้ คำว่า “พอแล้วดี” คือการรู้จัก “พอ” ก่อนจึงจะ “ดี” และมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีเงินมาเกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถ “พอแล้วดี” ได้ในแบบฉบับของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และในขณะเดียวกันก็แบ่งปันให้กับสังคมได้ด้วย รวมถึง “รับผิดชอบ” หน้าที่ของตนที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคนอื่นๆ […]

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย (คุณอ้อม)

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย หรือคุณอ้อม Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator สาวยุคใหม่ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ที่บริษัท INTAGE (Thailand) Co., Ltd. โดยสายงานนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และวิจัยข้อมูลการตลาดในด้านต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้คุณอ้อมสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพอแล้วดี The Creator ก็คงคล้ายคลึงกับ Trainer หลายๆคนที่มีจุดประสงค์อยากทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง อยากเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง อยากแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน มันเป็นความพอแบบหนึ่งซึ่งมันคือความพอดีที่ดีพอ สร้างความพอใจที่ได้ทำ และด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค ทำให้คุณอ้อมเข้าใจว่าการที่แบรนด์หนึ่งแบรนด์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้นั้นต้องเกิดจากความมีเหตุมีผล เริ่มจากการเข้าใจว่ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเราคือใคร ซึ่ง ณ จุดนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าไม่สามารถตอบสนองทุกคนได้ทุกอย่าง เพราะผู้บริโภคแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันและจะเห็นคุณค่าในสินค้าแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการที่คุณอ้อมเข้ามาสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ Creator จึงต้องคิดวิเคราะห์จากมุมมองของคนที่ต้องการขาย (Customer Centric) ไม่ใช่มองแต่สิ่งที่อยากจะขาย ถึงแม้ความอยากขาย หรืออยากทำจะเป็นพลังสำคัญให้เกิดการริเริ่ม แต่การคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีตรรกะ จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งคุณอ้อมก็หวังว่าเหล่า Creator จะมีเหตุมีผลและรับฟังสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากขึ้น รวมถึงหมั่นสังเกตว่าสิ่งรอบตัวเป็นอย่างไรบ้างไม่เว้นแม้กระทั่งคู่แข่ง เพราะการมุ่งแต่การขายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง อย่าลืมว่าผู้บริโภคมีตัวเลือกอื่นเสมอ […]

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (คุณนุชชี่)

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน หรือคุณนุชชี่ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Deputy Managing Director บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) สิ่งแรกที่ทำให้คุณนุชชี่ตัดสินใจเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพราะรักในหลวง และอยากมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของพระองค์ท่านเท่าที่ความสามารถของตนเองจะทำได้ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศ รวมถึงโครงการภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยบทบาทหน้าที่การงานของคุณนุชชี่เองที่มีอาชีพหลักเป็นผู้บริหาร นักวิจัยวิเคราะห์ และอาชีพรองเป็นนักพูด นักสอน ซึ่งเมื่อนำความรู้และประสบการณ์จาก 2 อาชีพนี้มารวมกัน คุณนุชชี่คิดว่าจะสามารถเป็น Trainer ให้โครงการพอแล้วดี The Creator ได้ เพราะความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มในสังคม รวมถึงรู้วิธีที่จะหาแก่นความรู้แบบเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ทำให้คุณนุชชี่เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้เหล่า Creator ในโครงการพอแล้วดี The Creator สามารถต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถนำสิ่งที่ตนถ่ายทอดไปเผยแพร่ต่อในชุมชน โครงการพอแล้วดี The Creator เกิดขึ้นเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของธุรกิจที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนแนวหน้ากลุ่มแรกๆที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่พึ่งตนเองได้ให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการส่งต่อเรื่องราวดีๆ เพราะเป็นหนทางการอยู่รอดของคนไทยทุกคน อยู่รอดอย่างมีกิน […]

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล Trainer โครงการพอแล้วดี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงด้านการปรึกษาธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท ล้มยักษ์ จำกัด ที่มุ่งหวังช่วยดูแลให้คำปรึกษาแบบองค์รวมแก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจให้ถึงฝั่งฝัน และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยประสบการณ์ที่คุณปพนธ์คลุกคลีกับธุรกิจเอสเอ็มอีมาตลอดกว่าสิบปี ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ก็ทำให้ตนคิดว่าการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์เล็กให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่มาถ่ายทอด ปรับใช้ ก็น่าจะทำให้คนตัวเล็กเหล่านี้มีภูมิต้านทาน และสามารถยืนหยัดท่ามกลางวัฏจักรปลาใหญ่กินปลาเล็กได้อย่างยั่งยืน แนวคิด ‘ล้มยักษ์’ มิได้มีนัยยะเพียงแค่การพยายามเอาชนะยักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคนตัวเล็กว่าจะต้องมีที่ยืนอย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกันดีพอที่จะสามารถยืนหยัดได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้ทฤษฎีการบริหารธุรกิจมาปรับใช้ มาถึงจุดนี้คุณปพนธ์ก็เล็งเห็นว่าโครงการพอแล้วดี The Creator ที่มีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจที่ดำเนินตามปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงอยู่รอดได้ ซึ่งตรงกับแนวคิด ‘ล้มยักษ์’ ที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการในฐานะ Trainer The Creator ทุกคนจากโครงการพอแล้วดี The Creator ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรทางธุรกิจทั้งนั้น นั่นคือมีผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการนำเสนอ มีฐานลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ และรายได้ที่จะต้องมากกว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจึงจะสามารถอยู่รอด แต่การจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องสามารถหารายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเติบโตได้ตามเหตุปัจจัยที่เหล่า The Creator จะใส่เข้าไปในองค์กรของแต่ละคน เมื่อมองอย่างนี้ประสบการณ์ของคุณปพนธ์ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก็จะเป็นอีกตัวช่วยให้เหล่า The Creator สามารถมองภาพธุรกิจที่เขาอยู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถทำให้เขาเห็นจากมุมสูงเพื่อเข้าใจความเป็นไปในภาพรวมก่อน ส่วนที่จะเลือกหาที่ยืนตรงไหน อย่างไร […]

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ (คุณแชมป์)

คุณสมชนะ กังวารจิตต์ หรือคุณแชมป์ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Design ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่สร้างผลงานออกมาให้เห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีเอกลักษณ์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าดึงดูดผ่านผลงานในโลกธุรกิจ คุณแชมป์รู้จักโครงการพอแล้วดี The Creator ครั้งแรกเพราะคุณหนุ่ยแนะนำ ซึ่งหลังจากได้ฟังความเป็นมารวมถึงคอนเซ็ปต์ของโครงการแล้วจึงเกิดความสนใจและอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ดีโดยมีการนำปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งคุณแชมป์เชื่อว่าสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดีๆอย่างนี้ ก็คือ หัวใจ จากประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ คุณแชมป์จึงรับอาสามาเป็น Trainer ในโครงการพอแล้วดี The Creator ในมุมของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะบทบาทบรรจุภัณฑ์ในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือทำเพื่อสังคมเลย ส่วนใหญ่ล้วนแล้วจะทำเพื่อผลกำไรโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อโลก ต่อประชาชน ดังนั้นคุณแชมป์จึงคิดว่า Creativity ด้านบรรจุภัณฑ์จะสามารถมาเป็นส่วนเติมเต็มตรงจุดนี้ได้ว่าควรทำอย่างไร ซึ่งการที่ก้าวมา Coaching ในเรื่องของการออกแบบโลโก้และให้ไอเดียเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ของการผสมผสานระหว่างระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนก็เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ โดยคุณแชมป์ได้ยกตัวอย่างของ The Creator รายหนึ่งที่ใช้กล่องลูกฟูกส่งผลไม้ ซึ่งตนก็ได้แนะนำไปว่าให้เลือกใช้กล่องลูกฟูกแบบเหลือใช้และพลิกด้านในกลับมาใช้ใหม่ เพราะพื้นที่ด้านในกล่องลูกฟูกส่วนมากไม่มีลวดลาย จากนั้นก็ผลิตสติ๊กเกอร์มาติดด้านนอก ซึ่งการกระทำเพียงเท่านี้ก็สามารถประยุกต์เอาระบบอุตสาหกรรมกับการเลือกใช้วัสดุชุมชนเข้ารวมกันได้อย่างอย่างแยบยล อีกทั้งยังสามารถทำเป็นแก่นไอเดียได้อีกด้วย ในฐานะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator […]

คุณสุทัศน์ รงรอง (คุณเล้ง)

คุณสุทัศน์ รงรอง หรือคุณเล้ง Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด (Do in Thai) ที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นวิจัย ออกแบบ และพัฒนาจะถูกถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ผ่านผลงานต่างๆ คุณเล้งก้าวเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้ความหมายที่แท้จริงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อกับคนรุ่นใหม่ที่เจ๋งและมีจิตใจตั้งมั่นในความกล้าที่จะ ‘พอ’ นั้นจึงทำให้คุณเล้งไม่ได้มองตัวเองเป็น The Trainer เพราะสุดท้ายตนเองต่างหากที่เป็นผู้เรียนรู้จากเหล่า The Creator ทั้งหลาย ด้วยบทบาทหน้าที่ของคุณเล้งในการดูแลองค์กรที่ต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท จึงคิดว่าส่วนนี้น่าจะมีส่วนสอดคล้องกัน คือสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เพื่อเป็นฟันเฟืองของการแบ่งปันแนวทางใหม่ๆ ตามวิถีของโลกที่หมุนเวียนไป โดยตนเชื่อว่าเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกสมัยนี้ ทั้งเครื่องมือดิจิทัล อุปกรณ์เจ๋งๆ และเครื่องมือการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นก็เทียบไม่ได้กับการใช้คุณค่าที่ The Creator มี มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อให้คนอื่นเพราะสิ่งที่ดีที่สุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเสื่อมหาย ซึ่งนั้นก็คือสิ่งที่ The Creator ทุกคนมี และตนก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือต่างๆในการส่งต่อคุณค่า แบ่งปัน และสร้างความเชื่อให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างพอดีต่อตนเอง และคนรอบข้าง ในฐานะหนึ่งใน Trainer โครงการ […]

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง (คุณท็อป)

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง หรือคุณท็อป Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator หนุ่มใหญ่ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก (Adviser to CEO for Feelings) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และผู้ก่อตั้งบริษัทรุ่ง (R.U.N.G TEAM) จากคำเชื้อเชิญของคุณหนุ่ย ดร.ศิริกุล ที่ต้องการให้คุณท๊อปเข้ามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดให้กับเหล่า Creator ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นใคร มาจากไหน รู้เพียงแต่ว่าตนเชื่อมั่นในตัวคุณหนุ่ยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีโอกาสได้รู้จักกัน รู้สึกได้เลยว่าคุณหนุ่ยนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานที่ทำแล้ว ยังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสานแนวทางของในหลวงในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวคุณท๊อปเองก็ได้รู้คร่าวๆจากคุณหนุ่ยว่าโครงการพอแล้วดี The Creator นั้น เป็นโครงการที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มาทำให้เห็นจริง โดยเหล่า Creator นี้จะต้องเป็นตัวอย่างของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจเพื่อให้คนอื่นๆเห็นคล้อยตามมายึดแนวทางนี้ในการประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งคุณหนุ่ยอยากให้ตนเองเอาความรู้เรื่องการตลาดมาเล่าเพื่อเป็นไอเดียในการปรับใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ Creator แต่ละท่านสามารถเลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งจุดนั้นเองที่ทำให้คุณท๊อปคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธการเข้าร่วมเป็น Trainer ให้กับโครงการนี้ เพราะถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดีๆ ด้วยประสบการณ์ความรู้ที่ทำงานด้านการตลาดมาเกือบ 30 ปี ซึ่งคุณท๊อปเองในฐานะนักการตลาดก็มักจะได้รับโจทย์จากองค์กร หรือบริษัทต่างๆในการทำการตลาดเพื่อที่จะทำให้ที่จะทำให้สินค้า หรือบริการที่รับผิดชอบอยู่นั้น เติบโต สร้างผลกำไร และเป็นที่รู้จัก ซึ่งในยุคแรกๆของการทำงาน หน่วยงานธุรกิจเหล่านี้ก็มองเห็นเรื่องการทำอะไรเพื่อสังคมเป็นเรื่องท้ายๆ ดังนั้นงานจำพวกนี้จึงไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของนักการตลาด […]