Category Archives: เศรษฐกิจพอเพียง

Segmentation การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค แบบรู้เขา รู้เรา

Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะเฉพาะ เพ […]

ความพอเพียง สู่ เศรษฐกิจพอเพียง

การรู้จักตัวเอง สู่ การทำธุรกิจตามแนวปรัชญาแห่งเศรษฐกิจ […]

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เพื่อความมั่นคง และความสุขอย่างยั่งยืน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา เพื่อค […]

ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ตอน 5 ขั้นก้าวหน้า

ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ตอน  5 ขั้นก้าวหน้า ศาส […]

ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ตอน 4 ขั้นพื้นฐาน

ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ตอน 4 ขั้นพื้นฐาน ศาสตร […]