คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน

คิด แล้วลงมือทำ

ต้นทางของกาแฟสำหรับแอ้  อาจจะมาเริ่มต้นเมื่อมีครอบครัว เพราะพื้นฐานฝ่ายชายเป็นชาวอาข่า บนดอยช้าง เชียงราย  ดังนั้นวิถีที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟจึงแยกกันไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นโนฮาวใหม่ๆ หรือภูมิปัญญาจากปราชญ์กาแฟก็มีมากมาย มีอัตตลักษณ์กาแฟในเรื่อง Full Body และ Fruity ที่อยากส่งต่อจากองค์ความรู้ของครอบครัวมีอยู่แล้ว น่าจะขยายไปพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ให้กาแฟไทยมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ชัดเจนในเวทีโลก

กระบวนการมีส่วนร่วม 

การสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนปลูกกาแฟเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Me Thai Coffee ขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับดร.สุทัศน์ รงรอง โดยจะต้องเก็บข้อมูลในพื้นที่ของเกษตรกรไร่กาแฟ ดิน เมล็ดพันธุ์ และอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลส่งดร.สุทัศน์ทำคิวอาร์โค้ด   เพื่อจะได้ทราบว่ากาแฟมาจากที่ไหน เกษตรกรเป็นใคร สิ่งที่เราทำเป็นการร่วมมือทำงานกับเกษตรกรให้เขาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งกาแฟที่ขายขายภายใต้แบรนด์ Me Thai Coffee เป็นความร่วมมือที่นำองค์ความรู้ และ Process ไปช่วยเกษตรกร แทนที่จะไปซื้อสินค้าอย่างเดียว

คิดถึงแบรนด์ Me Thai Coffee

อัตลักษณ์พิเศษของ Me Thai Coffee จะมีมากกว่าการคั่ว  ซึ่งปกติขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดของกาแฟ  แต่ Me Thai Coffee เลือกทำทุก Process เพื่อให้ได้อัตตลักษณ์ เช่นดอยผาหมี จะปลูกกาแฟในป่า เพราะไม่ตัดต้นไม้เนื่องจากเป็นเขตเดียวกันกับดอยตุง กลิ่นของความเป็นป่า รสชาติดอกไม้ป่าก็จะเยอะ ซึ่งเราจะต้องคิดถึง Process ความเด่นชัดของดอกไม้ หรือคารแกเตอร์ในพื้นที่เกษตรไร่กาแฟที่เราทำงานด้วยให้มีความชัดเจน และออกมาดีที่สุด

“ในแนวคิด Me Thai Coffee แอ้ต้องเข้าไปทำงานกับชุมชนมากที่สุด จะต้องมีความเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วย ให้เกษตรรู้สึกว่าเขามีตัวตนด้วย ไม่ใช่มีเฉพาะความคิด องค์ความรู้ของเราไปใช้กับเขา และเราไม่ใช่ลักษณะพ่อค้าคนกลางที่แค่ไปซื้อของกับเขา แต่ต้องไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองกับเขาเลย ซึ่งรูปแบบการทำงานจะเป็นแนวทางแบบนี้ที่สะท้อนออกมาที่แบรนด์ Me Thai Coffee อยากจะช่วยเกษตรกรกาแฟอื่นๆ ให้มีชื่อเสียงมากขึ้น ”

คำสอนในหลวง ร.9 ที่พึงระลึกเสมอ

ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เราเชื่อว่า “ทำความดี ต้องใช้ความเพียร” เหมือนตอนนี้ที่เราคิดว่าอยากจะช่วยเกษตรกร เรารู้ว่าไม่ง่ายแน่นอน ก็จะระลึกถึงว่า ทำความดี ต้องใช้ความเพียร เพราะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

ในฐานะพอแล้วดีรุ่น 4

นี่คือศาสตร์พระราชา หรือหลักทรงงาน ทำให้เราทำธุรกิจได้ เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลย  และดำเนินชีวิตได้สอดคล้องกับธุรกิจ ยิ่งเมื่อมาเข้าโครงการทำให้ยิ่งเห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชา การทรงงานให้เราได้มานำกลับมาคิดในธุรกิจเราเอง ก็สามารถหยิบยกคำสอนของพระองค์มาใช้ได้เลย  ซึ่งศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก แต่เราเองไม่รู้จักที่จะนำมาใช้ หรือไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษามากกว่า  ถ้าเราเปิดใจจะศึกษา และปฏิบัติ จะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากๆ