คุณเอกกมล ธีปฏิกานนท์
คุณนวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์

เอกกมล ธีปฏิกานนท์ และ นวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์

ชื่อ: เอกกมล ธีปฏิกานนท์ และ นวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์

บริษัท: ร้านกาแฟละเลียด

ประเภทธุรกิจ: ร้านกาแฟ จำหน่ายเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับการชงกาแฟ

จังหวัด: กรุงเทพฯ

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: พวกเราปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตจากพนักงานเงินเดือนมาเริ่มธุรกิจตัวเองด้วยเหตุผลที่ว่าเราอยากมีความสุขและอิสระมากขึ้น ด้วยการเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดและมีวัตถุดิบรวมถึงองค์ความรู้เพียงเล็กน้อยเป็นจุดเริ่มต้น เช่น เราชอบดื่มกาแฟ ได้มีโอกาสไปทำฟาร์มและชงกาแฟในคาเฟ่ที่ญี่ปุ่น และมีญาติที่ทำงานร่วมกับชาวเขาที่ปลูกกาแฟ เราเลยเริ่มต้นแบบทีละนิด ไม่เกินตัว ลงทุนเท่าที่เรามีและไม่สร้างหนี้ ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: ในช่วงแรกที่เริ่มเปิดได้คิดถึงแนวคิดเรื่องการนำเทรนด์ขอการทานกาแฟของต่างชาติสมัยใหม่ ที่กำลังนิยมทานกาแฟที่ระดับการคั่วไม่เข้ม เพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงของกาแฟตามแหล่งปลูก จึงได้ลองใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการคั่วกาแฟให้ได้ตามแนวทางที่คิด และได้เริ่มออกแบบอุปกรณ์ขึ้นเองสำหรับใช้กับการชงกาแฟ

  Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: สำหรับชุมชนที่อยู่อาศัยเราอาจไม่ได้ช่วยสนับสนุนและยกระดับแบบที่เห็นภาพชัด แต่เรามองว่าเราเหมือนคนกลางที่ช่วยทำให้คนรู้จักเมล็ดกาแฟไทยมากขึ้น ได้เห็นเรื่องราวการปลูกกาแฟของชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวเขา เป็นการช่วยสนับสนุนกาแฟที่ปลูกในป่าแบบไร้สารเคมีที่ชาวบ้านทำกันมากว่า 20 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยรับผลผลิตอื่นเช่น แมคคาดาเมีย ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาใส่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เราออกแบบเอง เพื่อให้คนในชุมชนที่เราอยู่ได้บริโภคสินค้ามีคุณภาพและชาวเขาก็มีรายได้

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง) Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
70 70