คุณมนูญ ทนะวัง

“จุดหมายของคนรักโกโก้ ที่จังหวัดน่าน”

โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดน่าน เกิดจากความรักในโกโก้ของนูญ และอยากส่งต่อความสุขไปยังอาณาจักรของคนรักโกโก้แห่งนี้ เพื่อให้คนไทยได้รู้ว่า โกโก้ของไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่น ผ่านขนมและอาหารที่เกิดจากการสร้างสรรค์สูตรเฉพาะของนูญเอง ไปจนถึงการรวมกลุ่มแม่บ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสอนการแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ้าทอมือย้อมโกโก้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของโกโก้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นอีกด้วย

ชื่อ : มนูญ ทนะวัง (นูญ)

ธุรกิจ : โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

จังหวัด : น่าน

จุดเริ่มต้นของคนรักโกโก้

เริ่มจากความรักในโกโก้ของนูญ และอยากส่งต่อความสุขไปยังคนที่รักโกโก้ จึงได้ทำการการปรับปรุงรีสอร์ตเดิม ให้เป็นโกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ต เพื่อเป็นจุดหมายของคนรักโกโก้อย่างแท้จริง โดยการศึกษาหาความรู้ในการนำโกโก้เข้ามาปลูกและพัฒนาในพื้นที่ มีการทดลองแปรรูปโกโก้จากการคิดค้นด้วยนูญเอง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้คนไทยได้รู้ว่า โกโก้ของไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่น

อาณาจักรของคนรักโกโก้

โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ที่รักโกโก้ ได้เข้าถึงกระบวนการผลิตโกโก้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปต่าง ๆ การได้ลิ้มรสอาหารและขนมหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของโกโก้ และการได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโกโก้ผ่าน workshop ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรีสอร์ต

จากโกโก้สู่คนในชุมชน

ในขั้นตอนการผลิตและแปรรูปโกโก้ ได้มีการจ้างงานชาวบ้านที่ว่างจากการทำนามาช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ  และได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกโกโก้เป็นพืชรอง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสอนการแปรรูปโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย

 คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“ความพอเพียง” ยึดหลักความพอเพียงในการใช้ชีวิตและธุรกิจ ทำให้พอดีกับตัวเอง ตามความสุขของเราและคนรอบข้าง พร้อมแบ่งปันให้คนอื่น เหมือนที่เราเคยได้รับโอกาสดี ๆ จากคนอื่นเช่นกัน

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

ขอบคุณครอบครัวพอแล้วดีจากใจครับ ขอเรียกว่าครอบครัวเพราะที่นี่เป็นเสมือนบ้านหลังหนึ่งของผม ที่มีผู้ปกครองคอยดูแล แนะนำ สั่งสอน ตามคำสอนของพ่อคนเดียวกัน ขอบคุณที่ชี้แนวทางการใช้ชีวิตและทำธุรกิจในแบบพอดี ทำให้รู้จักตัวเองและเส้นทางที่จะเดินมากขึ้น เหมือนได้ห่วงหรือหน้าที่มา 3 ห่วงที่จะต้องทำและต้องพิจารณาตลอดเวลาในการทำธุรกิจ จากทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ห่วง 3 ห่วงนี้เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเราไม่หลงทาง เป็นเสมือนเส้นนำนำทางให้รู้จักถึงการแบ่งปัน การทำความดี