Category Archives: รุ่นที่ ๒

คุณวรนุช ภาคานาม

“คุณค่าของการทำสมุนไพรคุณยายปลั่ง  คือการได้ช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น” ผลิตภัณฑ์ Personal Care คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน การเลือกใช้กลิ่นหอมที่มาจากพืชสมุนไพร หรือที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) มาประยุกต์แทนการใช้กลิ่นสังเคราะห์ (Synthetic Fragrance Oil) ย่อมส่งผลให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย และดีต่อสุขภาพของผู้ใช้มากกว่า คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้กลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือที่เราเรียกศาสตร์นี้ว่า “Aromatherapy” ซึ่งสมุนไพรคุณยายปลั่ง ได้เล็งเห็นคุณค่าของศาสตร์นี้ จึงได้เลือกนำกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร มาประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care โดยยึดหลักการเลือกกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณอีกแขนงหนึ่ง ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย ต่อสุขภาพ ของผู้ใช้ และถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนโบราณ ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป เพราะนุชเชื่อว่าความสุขสดชื่นของสุขภาพกายใจ จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน ชื่อ : วรนุช ภาคานาม (นุช) ธุรกิจ : คุณยายปลั่ง จังหวัด : อยุธยา ความสุขของการได้อยู่กับกลิ่นสมุนไพร จากการใช้วิถีชีวิตในวัยเยาว์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ วัฒนธรรมของคนไทยในสังคมชนบท และเติบโตขึ้นมาด้วยความรัก ความดูแลเอาใจใส่จากคนครอบครัวคนไทยโบราณ ที่มีคุณยายปลั่งเป็นบรรพบุรุษ […]

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

“จากเศษเหล็กที่ดูเหมือนไม่มีมูลค่า สู่ “เศษวิเศษ” ที่เป็นศิลปะอันทรงคุณค่า” ปิ่น เจ้าของแบรนด์ PiN ธุรกิจผลิตงานศิลปะประดับตกแต่งที่ทำจากโลหะเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวคิดในการชุบชีวิตใหม่ให้เศษโลหะอย่างสร้างสรรค์ จากการสร้างสมดุลระหว่างกิจการโรงงานผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของครอบครัว กับความหลงใหลในการทำงานออกแบบของปิ่นเอง จนเกิดเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้อย่างสูงสุด อีกทั้งมีการแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคม ทั้งในด้านการกระจายรายได้และการยกระดับจิตใจของคนในชุมชน ชื่อ : ศรุตา เกียรติภาคภูมิ (ปิ่น) ธุรกิจ : PiN จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ที่มาของการสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษเหล็ก เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจโรงงานผลิตอุปกรณ์จากเหล็ก ทั้งลูกล้อ บานเลื่อน บานสวิง และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ  ทำให้เกิดเศษเหล็กเหลือใช้ทิ้งเป็นจำนวนมาก เมื่อได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในด้านศิลปะ และได้เรียนวิชา Art Environmental ซึ่งต้องทำงานศิลปะที่สื่อถึงมลภาวะรอบตัว จึงได้เลือกปัญหาเสียงจากเครื่องจักรในโรงงานที่ตัวเองเกลียดจนฝังใจมาตั้งแต่เด็ก ถ่ายทอดผ่านชิ้นงานโดยใช้เศษเหล็กจากในโรงงานมาประกอบเป็นบ้านที่มีตุ๊กตา 3 ตัว ซึ่งสื่อถึงตัวเองและพี่น้องกำลังร้องไห้อยู่ในนั้น จนมาถึงวิทยานิพนธ์ก็ได้เลือกทำชิ้นงานที่ถ่ายทอดถึงชีวิตคนงานในโรงงาน ประกอบกับการได้ฟังคำสอนของคุณพ่อที่ว่า หากไม่มีเขาก็ไม่มีเรา และการได้เห็นภาพคนงานที่กำลังทำงานในโรงงานเพื่อเลี้ยงชีวิต ตั้งแต่นั้นมา เสียงของเครื่องจักรที่โรงงานในมุมมองของปิ่นก็ไพเราะขึ้นกว่าเดิม เพราะเสียงเหล่านั้นเปรียบเสมือนลมหายใจของคนงาน ที่คอยหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ได้ จุดเริ่มต้นของการเห็น “คุณค่า” […]

คุณภมรรัตน์ พรรณรัตนพงศ์

“สุขภาพดีเริ่มต้นที่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน” จากความสนใจในการดูแลสุขภาพ และด้วยแนวคิดที่ว่า สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณน้ำผึ้งจึงอยากส่งต่อสิ่งดี ๆ ผ่าน Hug ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้าและผิวกายที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีในประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมนิลพันธุ์ดี โดยคัดเลือกข้าวส่วนที่ไม่สมบูรณ์จากการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับข้าวไทยด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วย ชื่อ : ภมรรัตน์ พรรณรัตนพงศ์ (น้ำผึ้ง) ธุรกิจ : Hug จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พลังของอ้อมกอดจากธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดีในทุกวัน Hug เกิดจากความรักและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง บวกกับในทุกวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ Personal Care ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่เราควรให้ความสำคัญ โดย Hug หรือ ฮัก นั้น นอกจากจะหมายถึง อ้อมกอด แล้ว ยังมาจากคำว่า รัก ในภาษาเหนือ Hug จึงหมายถึงการส่งต่อความรักและความปรารถนาดีผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านี้ […]

คุณหฤษฎ์ ขาวสุทธิ์

“ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากพลังธรรมชาติโดย EM Technology” Phu Sompor  หรือ ภูซอมพอ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ใช้ในครัวเรือน  เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เข้ากับเทคโนโลยีทางชีวภาพ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยพลมีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างพอเพียง เพราะเชื่อว่าเมื่อรู้จักพอ รู้จักให้ และแบ่งปันแล้ว จะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริง ชื่อ : หฤษฎ์ ขาวสุทธิ์ (พล) ธุรกิจ : Phu Sompor จังหวัด : เชียงใหม่ เทคโนโลยีจากน้ำหมักที่ถูกมองข้าม สิ่งใกล้ตัวที่ได้จากธรรมชาติ หากนำมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ก็ย่อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการที่พล เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และ EM Technology เทคโนโลยีทางชีวภาพ ที่เกิดจากการหมักจุลินทรีย์ จนมีความคิดในการผสมผสานระหว่างสองสิ่งนี้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้ในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางชีวภาพและภูมิปัญญาพื้นถิ่น ภูซอมพอ มีเทคโนโลยีการผลิต โดยการสกัดสารจากธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมี ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และห้องน้ำ […]

คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ

“อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง” จากคำพูดของเกษตรกรวังน้ำเขียวที่ว่า“อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง” คุณโตสจึงมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจคัดสรรผักออร์แกนิกคุณภาพดี ส่งตรงถึงมือคนเมืองผู้รักสุขภาพ ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนค้นพบความสมดุลในธุรกิจ และพร้อมที่จะส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชน ชื่อ : ตรีชิต เมธารัตนโชติ (โตส) ธุรกิจ : Veget Deli ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร  จากคำพูดของเกษตรกรสู่ธุรกิจจัดส่งผักออร์แกนิก ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่โตสเป็นอาจารย์ ได้พาลูกศิษย์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และได้มีโอกาสทานผักออร์แกนิกที่สดและรสชาติดี จึงได้ขอเรียนรู้วิธีการปลูกจากเกษตรกร ขณะนั้นเองเกษตรกรท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง”เมื่อโตสได้ยินดังนั้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิด Veget Deli ธุรกิจจัดส่งผักเดลิเวอรี่ขึ้น ผักออร์แกนิกคุณภาพดีจากวังน้ำเขียว ส่งตรงถึงมือผู้รับ โตสมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจเดลิเวอรี่อยู่แล้ว จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งผักสด ให้ยังคงความสดจนถึงปลายทาง โดยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้บรรจุในถุงซิปล๊อกเพื่อถนอมความสดของผัก นำใส่กล่องกระดาษแล้วส่งตรงถึงมือผู้รับ ซึ่งทาง  Veget Deli จะคัดเลือกผักออร์แกนิกที่ได้จากวังน้ำเขียวครั้งละ […]

คุณกวี สุดจิตต์
คุณอุไรวรรณ นิยมศิริ

“เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้แพ้อาหาร” อาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ มีขั้นตอนการผลิตและการปรุงแต่งที่ใช้สารเคมีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารโดยไม่รู้ตัว และนับวันผู้แพ้อาหาร หรือภูมิแพ้อาหารแฝงเหล่านี้ก็เพิ่มจำนวนสูงขึ้น กิน-ได้-ดี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นอาหารสูตรพิเศษสำหรับผู้แพ้อาหาร โดยหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่มักก่อให้เกิดอาการแพ้หลัก ๆ 5 ชนิด ได้แก่ กลูเตน นม ไข่ ถั่วเหลือง และถั่วเปลือกแข็ง ทดแทนด้วยวัตถุดิบของไทยที่มีรสชาติใกล้เคียง มาประยุกต์เกิดเป็นสูตรของอาหารที่สร้างสรรค์และอร่อยถูกปาก รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพราะวีเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ นี้สู่สังคม ชื่อ : กวี สุดจิตต์ (วี) ธุรกิจ : กิน-ได้-ดี Allergy friendly Recipes จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ผู้แพ้อาหารต้อง กิน-ได้-ดี การแพ้อาหาร หรือ Food Allergy เป็นความผิดปกติของร่างกายเมื่อทานอาหารบางอย่างเข้าไป โดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งวีเป็นหนึ่งในผู้มีอาการของภูมิแพ้อาหาร และได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้แพ้อาหารสามารถ กิน-ได้-ดี อาหารสำหรับผู้แพ้ที่ไม่ยอมแพ้ […]

คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร

“แก้ปัญหาสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการทำธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม” สื่อที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้วยการนำเสนอและรับผลิตเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ ที่มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้ CreativeTONE จึงต้องการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อหา ด้วยมุมมองและทัศนคติที่ดี บวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบข้อมูลที่เข้าถึงยากให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเนื้อหาที่นำเสนอนั้น ส่วนหนึ่งได้มีการตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้นำไปจำหน่าย เป็นการดึงศักยภาพ สร้างอาชีพที่สุจริต และทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณค่าในสังคม ชื่อ : กิตติพจน์ อรรถวิเชียร (โทน) ธุรกิจ : CreativeTONE Content & Design for Social Change จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เนื้อหาและการออกแบบมุมมองใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม ในยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างมุ่งเสนอเนื้อหาไลฟ์สไตล์ ในขณะที่ประเด็นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกมองข้าม CreativeTONE ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และมีความคิดในการยกระดับให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจุดสนใจ เพื่อช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ในมุมมองการนำเสนอที่แตกต่างและน่าติดตาม เนื้อหาที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น การนำเสนอในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองและทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งที่โทน ตั้งใจให้ CreativeTONE ยึดถือเป็นหัวใจในทุก ๆ การทำเนื้อหา บวกกับความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการออกแบบและแสดงข้อมูลที่เข้าถึงยากให้เข้าใจได้ง่าย ในการแปลงข้อมูลจำนวนมากเป็นภาพกราฟิกที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ชวนติดตาม ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างการตระหนักรู้ และนำไปสู่แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม […]

คุณไกรยุทธ คงทวี

“ProEngy พลังงานจากผลิตผลทางการเกษตรชั้นดีของไทย” ProEngy อาหารธัญพืชแบบแท่งสำหรับนักกีฬา หรือ Energy Bar ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดี โดยมีส่วนผสมหลักจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขึ้นชื่อของสุรินทร์ และผลไม้ไทยที่ให้พลังงานสูงจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ProEngy จึงเป็นหนึ่งของความภูมิใจในการต่อยอดเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย สู่การสร้างพลังงานให้กับนักกีฬา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรในหลายภูมิภาคของไทย ชื่อ : ไกรยุทธ แสวงสุข (เบนซิน) ธุรกิจ : ProEngy จังหวัด : สุรินทร์ จุดเริ่มต้นจากข้าวหอมมะลิ ในช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิมีราคาตกต่ำลง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของทางบ้าน และธุรกิจเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิในจังหวัดสุรินทร์ เบนซินจึงคิดหาวิธีในการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี โดยเริ่มจากตนเองเป็นนักกีฬารักบี้ที่บริโภค Energy Bar หรือธัญพืชแบบแท่งสำหรับนักกีฬาก่อนออกกำลังกายเป็นประจำ จึงเกิดแนวความคิดในการผลิต Energy Bar ที่มีส่วนผสมผลักจากข้าวหอมมะลิ และผลไม้ที่มีมากมายในประเทศไทย จากนั้นจึงได้มีการหาความรู้ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นอาหารธัญพืชแบบแท่งสำหรับนักกีฬาที่ให้พลังงานสูง พลังงานจากผลไม้เมืองร้อนสู่พลังงานของนักกีฬา ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Energy Bar ที่นำเข้าจากต่างประเทศมากมาย ซึ่งประเทศไทยก็อุดมไปด้วยผลไม้เมืองร้อนที่ให้พลังงานสูงที่สามารถนำมาผลิตเป็นส่วนผสมของ Energy Bar ได้ ด้วยเหตุนี้เบนซินจึงได้นำผลไม้อื่น ๆ ที่ให้พลังงานสูงจากทั่วประเทศ เช่น […]

คุณเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์

“เติมพลังข้าวอินทรีย์ ด้วยความสุนทรีย์ของชาวนา” ข้าวเพลงรัก ข้าวอินทรีย์ที่เกิดจากความสุนทรีย์ของชาวนา จากการปลูกข้าวด้วยความรักผ่านเสียงเพลง และให้ต้นข้าวได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เบนซ์ยังมีการวางแผนการทำนาในแต่ละปี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาวนาไทยให้เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีอย่างสมเกียรติ ชื่อ : เกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์ (เบนซ์) ธุรกิจ : ข้าวเพลงรัก จังหวัด : กรุงเทพมหานคร จุดเริ่มต้นจากปัญหาของชาวนาไทย ในปี พ.ศ. 2556 เป็นช่วงที่ชาวนาไทยประสบปัญหาอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาข้าว หรือเรื่องหนี้สินที่เกิดขึ้น เบนซ์เกิดความสงสัยว่าทำไมชาวนาไทยถึงต้องเผชิญกับความลำบากดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยการไปเรียนปลูกข้าวอินทรีย์ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเรียนจบ จึงได้ลงมือทำนาด้วยตนเอง และได้พบว่าปัญหาหลักของชาวนาไทยคือ การใช้สารเคมี ส่งผลให้ข้าวมีต้นทุนสูง อีกทั้งชาวนาอำนาจต่อรองน้อยกว่าพ่อค้าคนกลาง จึงมีราคาขายที่ต่ำ ความรักที่ถ่ายทอดสู่ต้นข้าวและชาวนา ในช่วงที่ทำนานั้น เบนซ์ได้เปิดเพลงฟังไปด้วยเพื่อความเพลิดเพลิน จึงเกิดความคิดในการเปิดเพลงให้ข้าวฟัง และได้ทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงและการสื่อสารในเชิงบวกกับการเจริญเติบโตของพืช จึงได้ค้นพบงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว อีกทั้งได้ทำการทดลองด้วยตนเอง และพบว่าได้ผลที่สอดคล้องกัน จึงได้นำเพลงรักของคุณบอย โกสิยพงษ์ มาเปิดให้ต้นข้าวในนาฟัง ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่นาข้าวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากเบนซ์จะมอบความรักให้กับต้นข้าวแล้ว ยังได้มอบความรักให้กับชาวนา โดยการสร้างเครือข่ายชาวนาที่มีการทำนาแบบอินทรีย์ และให้สิทธิ์ชาวนาในการกำหนดราคาข้าวเปลือกได้ เพื่อให้ชาวนาในเครือข่ายได้รับผลตอบแทนอย่างสมเกียรติ […]

คุณชินศรี พูลระออ

“ไม่อยากเห็นข้าวไทยล้มหายตายจาก ลูกหลานต้องมาเปิดหนังสือว่า ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู หน้าตาเป็นอย่างไร” คราบน้ำตาบนกระดาษที่ชาวนายื่นมา พร้อมคำพูดที่ว่า “ป้าทำนาขาดทุนแน่แล้วปีนี้” เป็นแรงผลักดันให้บิ๊ก มีความตั้งใจว่าจะดำเนินธุรกิจ ข้าวธรรมชาติ ให้ชาวนากลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง ด้วยการผลิตข้าวปลอดสารพิษพันธุ์แท้ดั้งเดิมคุณภาพดีที่สุดจากเชียงราย โดยนำความรู้พื้นถิ่นมาผสมผสานควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิชาการ จนทำให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง ส่งผลให้ขายข้าวได้ราคามากขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะสำหรับบิ๊กแล้ว สิ่งที่มีค่ากว่าเงินคือความสุขของชาวนา และการได้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณของไทยให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยตราบชั่วลูกชั่วหลาน ชื่อ : ชินศรี พูลระออ (บิ๊ก) ธุรกิจ : ข้าวธรรมชาติ จังหวัด : เชียงราย ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว เมื่อบิ๊กได้สืบทอดกิจการโรงสี ก็ได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำนา ตลอดจนได้ลงพื้นที่ปลูกข้าวด้วยตนเอง จึงได้เห็นถึงการใช้สารเคมีในแปลงข้าวโดยขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูง ในขณะที่ราคาข้าวตกต่ำ ทำให้ขายข้าวไม่ได้ราคา หยดน้ำตาของชาวนาจากการกู้หนี้ยืมสินนั้น เป็นแรงผลักดันให้บิ๊กมีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้น โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ไปจนถึงวิธีการทำนาแบบลดต้นทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ผู้บริโภคได้ทานข้าวคุณภาพดีและมีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เองนับเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของบิ๊กและชาวนาในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม แหล่งผลิตข้าวโบราณพันธุ์ดีของเชียงรายสู่ครัวโลก ข้าวธรรมชาติเกิดจากการคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ดีที่สุดจากแหล่งธรรมชาติต้นน้ำจังหวัดเชียงราย ด้วยความตั้งใจและเข้าใจในธรรมชาติของข้าว ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน จนได้เป็นข้าวปลอดสารพิษคุณภาพดีออกสู่ตลาดโลก […]