คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร

“แก้ปัญหาสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการทำธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม”

สื่อที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้วยการนำเสนอและรับผลิตเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ ที่มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้ CreativeTONE จึงต้องการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อหา ด้วยมุมมองและทัศนคติที่ดี บวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบข้อมูลที่เข้าถึงยากให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเนื้อหาที่นำเสนอนั้น ส่วนหนึ่งได้มีการตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้นำไปจำหน่าย เป็นการดึงศักยภาพ สร้างอาชีพที่สุจริต และทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณค่าในสังคม

ชื่อ : กิตติพจน์ อรรถวิเชียร (โทน)

ธุรกิจ : CreativeTONE Content & Design for Social Change

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาและการออกแบบมุมมองใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างมุ่งเสนอเนื้อหาไลฟ์สไตล์ ในขณะที่ประเด็นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกมองข้าม CreativeTONE ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และมีความคิดในการยกระดับให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจุดสนใจ เพื่อช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ในมุมมองการนำเสนอที่แตกต่างและน่าติดตาม

เนื้อหาที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

การนำเสนอในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมุมมองและทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งที่โทน ตั้งใจให้ CreativeTONE ยึดถือเป็นหัวใจในทุก ๆ การทำเนื้อหา บวกกับความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการออกแบบและแสดงข้อมูลที่เข้าถึงยากให้เข้าใจได้ง่าย ในการแปลงข้อมูลจำนวนมากเป็นภาพกราฟิกที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ชวนติดตาม ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างการตระหนักรู้ และนำไปสู่แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ผู้ด้อยโอกาสเป็นอีกปัญหาหนึ่งในสังคมที่โทนให้ความสำคัญและได้เล็งเห็นในศักยภาพ จึงได้มีการสนับสนุนโดยการนำหนังสือที่ตีพิมพ์ส่วนหนึ่งให้ผู้ด้อยโอกาสนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นการให้โอกาส สร้างอาชีพที่สุจริต และให้พวกเขาเหล่านี้เห็นคุณค่าของตัวเอง รวมถึงให้สังคมมีความตระหนักในความเท่าเทียมกัน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ 10 มีนาคม 2529)

ด้วยวิชาชีพการงานของโทนเเล้ว มักสวนทางกับสิ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจ แต่นั้นไม่ใช่ข้ออ้างให้เราต้องทำตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างพวกเขา

งานที่เราทำจึงต้องอาศัยความเพียรพยายาม มันอาจไม่ได้รับการตอบรับอย่างดี ไม่ได้รับการสนใจเท่าไร แต่เราเชื่อมั่นว่าเราทำไปทำไม มันมีเหตุและผลของการทำงานนั้นเสมอ

เราไม่ได้ต้องการได้รับการสรรเสริญ แต่เราทุ่มเททุก ๆ ความคิดของเราเพื่อใช้วิชาชีพตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

เมื่อก่อนอาจเป็นเพียงคนที่รู้ว่าความพอเพียงคืออะไรแบบเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ รู้แบบงูๆ ปลาๆ ทำเป็นเข้าใจ แต่ไม่เข้าถึง ผมเชื่อว่าผมสามารถตอบในฐานะคนรุ่นใหม่ได้ เพราะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคน ทำตัวแบบผม ผมทำได้แค่พิสูจน์ให้คุณเห็นว่า อะไรคือความพอเพียงของผม และอะไรคือความคิดสร้างสรรค์ของผม

ต่อจากนี้รุ่นต่อ ๆ ผมขอให้ทุกคนจับตาดูว่าพวกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอ สิ่งที่พระราชาสอนเราคือศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรายืนอยู่ในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ

3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทำให้ธุรกิจวิธีคิดของคุณมีตัวตนโลกของความเป็นจริง คุณจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝัน คุณจะไม่ใช่คนที่เพ้อฝัน คุณคือคนไทยที่มีหัวใจพอเพียง คุณคือคนไทยที่มีหลักปรัชญาที่ดีที่สุดของโลกอยู่ในสมองและหัวใจของคุณถ้าคุณรู้จักนำไปใช้