คุณภมรรัตน์ พรรณรัตนพงศ์

“สุขภาพดีเริ่มต้นที่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน”

จากความสนใจในการดูแลสุขภาพ และด้วยแนวคิดที่ว่า สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณน้ำผึ้งจึงอยากส่งต่อสิ่งดี ๆ ผ่าน Hug ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้าและผิวกายที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีในประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมนิลพันธุ์ดี โดยคัดเลือกข้าวส่วนที่ไม่สมบูรณ์จากการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับข้าวไทยด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

ชื่อ : ภมรรัตน์ พรรณรัตนพงศ์ (น้ำผึ้ง)

ธุรกิจ : Hug

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พลังของอ้อมกอดจากธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดีในทุกวัน

Hug เกิดจากความรักและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง บวกกับในทุกวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ Personal Care ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่เราควรให้ความสำคัญ โดย Hug หรือ ฮัก นั้น นอกจากจะหมายถึง อ้อมกอด แล้ว ยังมาจากคำว่า รัก ในภาษาเหนือ Hug จึงหมายถึงการส่งต่อความรักและความปรารถนาดีผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยเน้นส่วนผสมที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ในราคาที่เอื้อมถึงได้ และมีความปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

ข้าว จากอาหารหลักของคน สู่อาหารหลักของผิว

เนื่องจากน้ำผึ้งได้เรียนมาทางด้าน Food Science และได้เห็นคุณค่าของข้าว ซึ่งมีสารอาหารที่ทำให้ผิวมีสุขภาพดี อีกทั้งข้าวออแกนิกของไทยนั้นมีสายพันธุ์และคุณภาพที่ดี ในการนำมาสกัดเพื่อทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ข้าวจึงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เป็นจุดขายเพื่อสร้างความแตกต่างของ Hug ในตลาดสินค้าออร์แกนิกที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในทุกวันนี้ และเป็นการยกระดับข้าวออร์แกนิกไทยในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย

เมื่อรักตัวเองแล้ว ก็ต้องรักโลกด้วย

ข้าวที่เป็นวัตถุดิบของ Hug นั้น เป็นการคัดเลือกข้าวส่วนที่ไม่สมบูรณ์จากการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการผลิต นอกจากนั้นยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Hug ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกขั้นตอน และต้องการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525)

ตอนเริ่มต้นธุรกิจเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะส่งมอบคุณค่าที่ดีให้ลูกค้า แต่เมื่อเราต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น เราอาจจะเจอกับดักความโลภหรือกระแสตลาดครอบงำ ดังนั้น เราจึงต้องยึดมั่นในจุดยืนในการทำความดี ที่เราตั้งใจส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับคนรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

โครงการ พอแล้วดี ช่วยให้ผึ้งเข้าใจจุดยืนและเป้าหมายในการทำธุรกิจรวมถึงในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ หลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ ได้กับทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิต มีพี่ ๆ Trainers ที่เก่งและน่ารักเป็นกันเองกับพวกเรามาก ๆ มาช่วยให้คำปรึกษาธุรกิจเรา ทำให้เรามีความมั่นใจที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง และได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กันมาช่วยกันทำให้สิ่งที่เราตั้งใจ เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

ในการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ เราต้องรู้จุดที่ “พอดี” สำหรับตัวเรา คือตั้งใจทำอย่างเต็มที่ แต่ต้องมีความสุขและต้องไม่ลืมที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต