คุณกวี สุดจิตต์
คุณอุไรวรรณ นิยมศิริ

“เพราะเราคือเพื่อนที่เข้าใจผู้แพ้อาหาร”

อาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ มีขั้นตอนการผลิตและการปรุงแต่งที่ใช้สารเคมีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารโดยไม่รู้ตัว และนับวันผู้แพ้อาหาร หรือภูมิแพ้อาหารแฝงเหล่านี้ก็เพิ่มจำนวนสูงขึ้น กิน-ได้-ดี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นอาหารสูตรพิเศษสำหรับผู้แพ้อาหาร โดยหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่มักก่อให้เกิดอาการแพ้หลัก ๆ 5 ชนิด ได้แก่ กลูเตน นม ไข่ ถั่วเหลือง และถั่วเปลือกแข็ง ทดแทนด้วยวัตถุดิบของไทยที่มีรสชาติใกล้เคียง มาประยุกต์เกิดเป็นสูตรของอาหารที่สร้างสรรค์และอร่อยถูกปาก รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพราะวีเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดี ๆ นี้สู่สังคม

ชื่อ : กวี สุดจิตต์ (วี)

ธุรกิจ : กิน-ได้-ดี Allergy friendly Recipes

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ผู้แพ้อาหารต้อง กิน-ได้-ดี

การแพ้อาหาร หรือ Food Allergy เป็นความผิดปกติของร่างกายเมื่อทานอาหารบางอย่างเข้าไป โดยสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งวีเป็นหนึ่งในผู้มีอาการของภูมิแพ้อาหาร และได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้แพ้อาหารสามารถ กิน-ได้-ดี

อาหารสำหรับผู้แพ้ที่ไม่ยอมแพ้

อาหารที่ทำให้ผู้แพ้อาหารเกิดอาการนั้น มักจะประกอบด้วยส่วนผสมหลัก 5 ชนิด ได้แก่ กลูเตน นม ไข่ ถั่วเหลือง และถั่วเปลือกแข็ง กิน-ได้-ดี จึงได้มีการคิดค้นอาหารสูตรพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ดังกล่าว โดยการคัดสรรวัตถุดิบหลักของไทยที่มีความปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในการนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่เพื่อทดแทนส่วนผสมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะสร้างความแปลกใหม่ ที่จะทำให้อาหารของผู้ที่แพ้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งมีความอร่อย ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

เพื่อนของผู้แพ้อาหาร

กิน-ได้-ดี ยังเป็นเพื่อนที่เข้าใจผู้แพ้อาหารที่พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องการแพ้อาหาร ตลอดจนการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี เพราะคุณวีต้องการให้ กิน-ได้-ดี เป็นสังคมของผู้แพ้อาหารที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

การรู้จักประมาณตนเอง คำสอนที่ทำให้เข้าใจ และพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น เข้าใจเงื่อนไขความรู้ที่ตนเองมี ความถนัด เมื่อเราเข้าใจเราจะสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเมื่อเข้าใจว่าขาดสิ่งใดก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อน เพื่อที่เราจะได้พึ่งพาตนเองได้ก่อน และศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับธุรกิจ การเข้าใจว่าธุรกิจทำอะไร ทำไปเพื่อใคร และจะสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรนั้น เราต้องเริ่มต้นจากการรู้จักหัวใจของธุรกิจ และยึดถือเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินธุรกิจ

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

อยากเชิญชวนนักธุรกิจ และผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากที่จะศึกษาการทำธุรกิจในแบบฉบับของ “พอแล้วดี” การทำธุรกิจที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งการจะศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงศาสตร์แห่งพระราชานั้น จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันเป็นหัวใจของหลักปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และการได้โค้ชที่เข้าใจแก่นแท้และการมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ บวกกับประสบการณ์ของโค้ชแต่ละท่าน ผมมั่นใจว่าทุก ๆ คนจะได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทั้งต่อตนเอง ธุรกิจที่ท่านกำลังทำอยู่ และต่อสังคม เพื่อผลลัพธ์คือการมีธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

อีกสิ่งสำคัญที่ท่านจะได้รับคือ มิตรภาพ ความเป็นพี่เป็นน้อง เป็นครอบครัว ทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นคนแปลกหน้า เมื่อมารวมตัวกัน ทุกคนหล่อหลอมกลายเป็นครอบครัวพอแล้วดี เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน