คุณวรนุช ภาคานาม

“คุณค่าของการทำสมุนไพรคุณยายปลั่ง  คือการได้ช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

ผลิตภัณฑ์ Personal Care คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน การเลือกใช้กลิ่นหอมที่มาจากพืชสมุนไพร หรือที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) มาประยุกต์แทนการใช้กลิ่นสังเคราะห์ (Synthetic Fragrance Oil) ย่อมส่งผลให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย และดีต่อสุขภาพของผู้ใช้มากกว่า คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้กลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือที่เราเรียกศาสตร์นี้ว่า “Aromatherapy” ซึ่งสมุนไพรคุณยายปลั่ง ได้เล็งเห็นคุณค่าของศาสตร์นี้ จึงได้เลือกนำกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร มาประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care โดยยึดหลักการเลือกกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณอีกแขนงหนึ่ง ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย ต่อสุขภาพ ของผู้ใช้ และถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนโบราณ ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป เพราะนุชเชื่อว่าความสุขสดชื่นของสุขภาพกายใจ จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน

ชื่อ : วรนุช ภาคานาม (นุช)

ธุรกิจ : คุณยายปลั่ง

จังหวัด : อยุธยา

ความสุขของการได้อยู่กับกลิ่นสมุนไพร

จากการใช้วิถีชีวิตในวัยเยาว์อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ วัฒนธรรมของคนไทยในสังคมชนบท และเติบโตขึ้นมาด้วยความรัก ความดูแลเอาใจใส่จากคนครอบครัวคนไทยโบราณ ที่มีคุณยายปลั่งเป็นบรรพบุรุษ ได้มีเคล็ดลับการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหาร และดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่มีความสุข ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้นุชได้ค้นพบว่า ความสุข ความรัก และความถนัดของตนเอง คือการนำกลิ่นจากสมุนไพรมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้อื่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น

สมุนไพรสูตรปรุงเฉพาะบุคคลตามธาตุเจ้าเรือน

สมุนไพรคุณยายปลั่ง เป็นการนำกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างความสดชื่นผ่อนคลายตามธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล โดยนำมาสร้างสรรค์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกในกลุ่มของ Personal Care ซึ่งนุชได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรุงกลิ่นของสมุนไพร และมีการพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์คุณยายปลั่ง มาประกอบเข้ากับความรู้ในศาสตร์ของธาตุเจ้าเรือน จนกลายเป็นสมุนไพรสูตรปรุงเฉพาะบุคคลตามธาตุเจ้าเรือน

สืบสานและต่อยอดองค์ความรู้ของสมุนไพรไทยให้เกิดความยั่งยืน

ส่วนผสมในสมุนไพรคุณยายปลั่งนั้น มุ่งเน้นการใช้สมุนไพรไทยเป็นหลัก เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณ ในการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพสืบทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทยโดยการนำกลิ่นหอมและสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาแปรรูป อีกทั้งยังมีการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และสืบสานองค์ความรู้ของสมุนไพรไทยให้เกิดความยั่งยืน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“…ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ..”

(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากหนังสือตามรอยพระยุคลบาท)

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ เข้าถึงผู้คนได้ง่าย คนส่วนใหญ่พยายามทุ่มเทงบประมาณมากมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ทำทุกวิถีทางเพื่อป่าวประกาศให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียง สร้างการจดจำ และการเป็นที่การยอมรับในสังคม หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำการตลาด หลายคนพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเอง ทั้งที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง สร้างกระแส สร้างให้คนจดจำตนเอง

แต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชาของพวกเรา พ่อหลวงของพวกเรา

ท่านเป็นพระราชา ท่านเป็นผู้ปกครองประเทศ ท่านยิ่งใหญ่ ท่านมีทรัพย์มากมาย ท่านอยู่ในจุดที่ท่านสามารถทำได้ทุกอย่างได้สบาย แต่ท่านกลับมิได้ปฎิบัติเช่นนั้นเลย

ท่านสอนเราว่า “…ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ..”

ทุกครั้งที่ ได้ฟังคำสอนนี้  คำสอนง่าย ๆ แต่ทำให้รู้สึกสะท้อนถึงการปล่อยวาง การลดอัตตา การหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ การไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอย่างแท้จริง  ก่อให้เกิดความเบา ความโล่ง ความโปร่งสบาย ความเป็นอิสระ และนำไปสู่การค้นพบคุณค่าภายของในตัวเอง ที่เกิดมาจากการสร้างงานที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

ขอขอบพระคุณโครงการพอแล้วดี ที่ได้เปิดโอกาส ให้ได้มาเข้าร่วมโครงการ ได้พบอาจารย์ที่ทรงคุณค่า พบกับเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ช่วยชี้แนะ ช่วยสอนให้เราทำธุรกิจอย่างพอดี นำหลักการทำธุรกิจมาประยุกต์เข้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เราค้นพบคุณค่าในตัวตน  และสร้างคุณค่าจากตัวตนนั้นอย่างสมเหตุสมผล ทำอย่างมีภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความหมายต่อตัวเองและผู้อื่น และนี่คือทางสว่างที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ อยู่รอดปลอดภัย การสอนให้เราไม่หยุดแสวงหาความรู้ เพื่อให้เรากลายเป็นผู้เชียวชาญในงานที่เราทำ และสอนให้เรามีคุณธรรมประคับประคองจิตใจ เพื่อนำพาไปสู่การมีธุรกิจที่ยั่งยืนในสาขาอาชีพที่เราทำซึ่งมันคือคุณค่าแห่งการดำรงอยู่บนโลกนี้อย่างมีความหมาย

อยากเชิญชวนทุกท่าน ได้เปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้มาเข้าร่วมโครงการพอแล้วดีมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา แล้วท่านจะพบว่า การใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดในการสร้างงาน สร้างคุณค่าให้ตนเอง สร้างคุณค่าให้กับสังคมที่เราอยู่อย่างพอแล้วดีนับจากนี้ไป จะสามารถเติมเต็มความสุขสมดุลให้ชีวิตท่านได้อย่างมีความหมายและยั่งยืน