คุณหฤษฎ์ ขาวสุทธิ์

“ประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากพลังธรรมชาติโดย EM Technology”

Phu Sompor  หรือ ภูซอมพอ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ใช้ในครัวเรือน  เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เข้ากับเทคโนโลยีทางชีวภาพ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยพลมีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างพอเพียง เพราะเชื่อว่าเมื่อรู้จักพอ รู้จักให้ และแบ่งปันแล้ว จะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริง

ชื่อ : หฤษฎ์ ขาวสุทธิ์ (พล)

ธุรกิจ : Phu Sompor

จังหวัด : เชียงใหม่

เทคโนโลยีจากน้ำหมักที่ถูกมองข้าม

สิ่งใกล้ตัวที่ได้จากธรรมชาติ หากนำมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ก็ย่อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการที่พล เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย และ EM Technology เทคโนโลยีทางชีวภาพ ที่เกิดจากการหมักจุลินทรีย์ จนมีความคิดในการผสมผสานระหว่างสองสิ่งนี้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้ในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางชีวภาพและภูมิปัญญาพื้นถิ่น

ภูซอมพอ มีเทคโนโลยีการผลิต โดยการสกัดสารจากธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมี ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และห้องน้ำ ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ผลไม้สด สมุนไพรไทย และพืชพรรณธรรมชาติ มาหมักกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ จนได้เป็นสารชีวภาพจากธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่โดดเด่นเหนือสารเคมี และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

คืนสมดุลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของภูซอมพอ ผลิตจากธรรมชาติ 100% จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสารพิษสู่ธรรมชาติ และมีการใช้ผลิตผลในท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ และให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาป่าของชุมชน

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“ทำความดี ตามความถนัด…”

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

พลเชื่อว่าทุกคนสามารถทำความดีได้ตามวิถีทางของตัวเอง ถ้าตั้งใจที่จะทำความดีแล้ว แม้จะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ แต่ทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นจะมากมายมหาศาล

แม้เราเป็นธุรกิจเล็ก ๆ แต่ถ้าเราเริ่มที่จะแบ่งปัน นั่นแหละคือคุณค่าในการทำธุรกิจ ซึ่งจะเกิดกำไรมหาศาลไม่เพียงแค่ตัวเงินเท่านั้น แต่คือ “ความสุข”

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

[ พอ ] พอประมาณ รู้จักตนเอง รู้จักประมาณตน

[ แล้ว ] คิดและวางแผน อย่างเป็นขั้น เป็นตอน มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

[ ดี ] ทำทุกอย่างภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรม และความรู้ รู้จักให้และแบ่งปัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการพอแล้วดี ไม่ใช่แค่หลักการในการทำธุรกิจ แต่เป็นหลักในการใช้ชีวิต ที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริง และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

ขอบคุณจากใจจริง พี่หนุ่ย พี่ลูกโป่ง เทรนเนอร์ ทีมงานทุกท่าน และเพื่อน ๆ ที่มีพ่อคนเดียวกัน ที่ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พระราชา พลไม่รู้จะตอบแทนอย่างไร นอกจากจะตั้งใจแบ่งปันศาสตร์พระราชาให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้คำสอนของพ่อ จะคงอยู่กับพวกเราตลอดไป