คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ

“อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง”

จากคำพูดของเกษตรกรวังน้ำเขียวที่ว่า“อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง” คุณโตสจึงมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจคัดสรรผักออร์แกนิกคุณภาพดี ส่งตรงถึงมือคนเมืองผู้รักสุขภาพ ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนค้นพบความสมดุลในธุรกิจ และพร้อมที่จะส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชน

ชื่อ : ตรีชิต เมธารัตนโชติ (โตส)

ธุรกิจ : Veget Deli ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 จากคำพูดของเกษตรกรสู่ธุรกิจจัดส่งผักออร์แกนิก

ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่โตสเป็นอาจารย์ ได้พาลูกศิษย์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และได้มีโอกาสทานผักออร์แกนิกที่สดและรสชาติดี จึงได้ขอเรียนรู้วิธีการปลูกจากเกษตรกร ขณะนั้นเองเกษตรกรท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “อยากให้คนกรุงเทพฯ ได้ทานผักดี ๆ แบบนี้บ้าง”เมื่อโตสได้ยินดังนั้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิด Veget Deli ธุรกิจจัดส่งผักเดลิเวอรี่ขึ้น

ผักออร์แกนิกคุณภาพดีจากวังน้ำเขียว ส่งตรงถึงมือผู้รับ

โตสมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจเดลิเวอรี่อยู่แล้ว จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งผักสด ให้ยังคงความสดจนถึงปลายทาง โดยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้บรรจุในถุงซิปล๊อกเพื่อถนอมความสดของผัก นำใส่กล่องกระดาษแล้วส่งตรงถึงมือผู้รับ ซึ่งทาง  Veget Deli จะคัดเลือกผักออร์แกนิกที่ได้จากวังน้ำเขียวครั้งละ 5-6 ชนิด สลับหมุนเวียนไปในแต่ละวัน ตามฤดูกาลหรือช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยผักที่จัดส่งในแต่ละครั้งสามารถเก็บไว้รับประทานได้ถึง 2 สัปดาห์ จึงได้มีการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนวิธีการปรุงอาหารของผักแต่ละชนิด ผ่านทางเฟสบุ๊คของ Veget Deli ซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับผักจาก Veget Deli สนุกสนานกับการนำผักคุณภาพดีมาปรุงเป็นรายการอาหารใหม่ ๆ ที่ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถร่วมแบ่งปันรายการอาหารที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าว

ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมและชุมชน

นอกจากการส่งต่อสุขภาพดีด้วยผักออร์แกนิกสู่มือผู้รับแล้ว Veget Deli ยังต้องการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรไปยังชุมชนอื่น ๆ นอกจากชุมชนวังน้ำเขียว โดยมีแผนการที่จะขยายแหล่งที่มาของผักออร์แกนิกที่ได้คุณภาพไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรเห็นคุณค่าของการทำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังมีโครงการนำกล่องกระดาษมาแลกผัก เป็นการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นด้วย

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“รู้จักตนเอง” เป็นหลักคำสอนของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ใช้เตือนสติตัวเองในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ว่าตัวเองเป็นใคร กำลังทำอะไร ถนัดหรือไม่ถนัดสิ่งไหน  ทำให้รู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดของการรู้จักตนเองนั้น ทำให้ได้ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะข้อเสีย หรือสิ่งที่ยังขาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง

การทำธุรกิจก็เช่นกัน การรู้จักตนเอง นั่นหมายถึงการรู้จักจุดยืนของธุรกิจ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การทำการตลาดและการแข่งขัน รวมถึงความสามารถในการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า การเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเช่นเดียวกัน

 สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

ขอบคุณโอกาสจากโครงการพอแล้วดี ที่ให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ได้เรียนรู้เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชา  ในการหาจุดสมดุลของการดำเนินชีวิต และการทำธุรกิจ ที่จะนำไปสู่ให้เกิดความสุขและความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในฐานะ พอแล้วดี The Creator  รุ่น 2 จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้กับคนสังคม เพื่อให้เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ต่อไป