คุณอภิวรรษ สุขพ่วง

ชื่อ: นายอภิวรรษ สุขพ่วง

บริษัท: ไร่สุขพ่วง

ประเภทธุรกิจ: ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด: ราชบุรี

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: ไร่สุขพ่วง (RAISUKPHOANG) ศูนย์การเรียนรู้ “อินทรีย์วิถีไทย (EarthSafe)”

Mr.Aphiwat Sukphoang(Pott) เกษตรกรไทยรุ่นใหม่วัย 27 ปี แห่งไร่สุขพ่วง ไร่เกษตรอินทรีย์ตัวอย่างที่ตั้งอยู่ใน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยและห่างจากกรุงเทพเพียง 2 ชม.เท่านั้น การเดินทางตามหาความสุขในชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ เริ่มขึ้นเมื่อPottเกิดในของครอบครัวชาวไร่ที่ยึดถือกันมาหลายรุ่น ก่อนที่จะหยุดการทำไร่ในรุ่นพ่อแม่ของPott แม้ว่าพ่อและแม่จะทำงานรับราชการ แต่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้Pottเกิดความคิดที่จะผันตัวเองกลับคืนสู่สิ่งที่ปู่ย่าตายายได้เคยทำไว้ ไร่สุขพ่วงจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำให้ชาวไร่รุ่นใหม่ได้ค้นพบความสุขของตัวเอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขนั้นไปยังผู้อื่น

ปัจจุบัน ไร่สุขพ่วง ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ “อินทรีย์วิถีไทย” ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ หรือ EarthSafe ซึ่งดำเนินการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากษัตย์ของประเทศไทย กล่าวคือ สร้างความมั่นคงทางอาหารในภายครอบครัวก่อนด้วยหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แก่ มีแหล่งน้ำ ปลูกพืชอาหารหลักเพื่อลดการพึ่งพาภายนอก ปลูกป่าด้วยต้นไม้ใหญ่ และสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ให้คน พืช และสัตว์อยู่ร่วมกัน เหล่านี้เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน

เมื่อมีรากฐานและความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งแล้ว ไร่สุขพ่วง ได้พัฒนาศักยภาพบนแนวคิดเศรษฐพอเพียงขั้นก้าวหน้า ได้แก่ การนำผลผลิตที่เหลือกินมาแปรรูป เก็บรักษา สร้างนำมูลค่าเพิ่ม และสร้างผลิตภัณฑ์ของคน เพื่อนำมาแบ่งปันและจำหน่ายเป็นรายได้

ไร่สุขพ่วง ในภาษาไทย แปลว่า ไร่ที่พ่วงความสุข ไร่ที่เรียงร้อยความสุข และไร่ที่พร้อมจะแบ่งปันสุข บนพื้นฐานของความพอเพียง บัดนี้Pottได้ค้นเจอเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขและส่งต่อคุณค่าเหล่านี้สู่ผู้บริโภคในสังคมไทยไปพร้อมกับครอบครัว EarthSafe หากท่านตั้งคำถามว่าจะมีความสุขที่พร้อมแบ่งปันเมื่อไหร่ คำตอบจาก Pott คงชัดเจนในหัวใจของเขาว่า เมื่อเราเริ่มที่จะพูดคำว่า ฉันมีพอแล้ว เมื่อนั้นท่านก็มีความสุข…ที่พร้อมจะแบ่งปัน

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: ผลผลิตที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากไร่สุขพ่วง เป็นพืชผักที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น กล้วย อ้อย ข้าว และผักสวนครัว ซึ่งถูกนำมาปรุงเป็นอาหารไว้รับทาน จำหน่ายในตลาดที่โปร่งใสต่อผู้บริโภค และPottยังได้ผลักดันให้เกิดการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ออกสู่ผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจ เช่น

แปรรูปน้าตาลจากอ้อยด้วยวิถีไทยดั้งเดิม ที่เคี้ยวน้ำตาลด้วยมือบนเตาถ่าน เป็นการพบกันระหว่างนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย จนออกมาได้เป็นน้ำตาลทรายสีทองรสชาติหอมหวาน และไม่มีสารพิษเจือปนในทุกขั้นตอน

กล้วยตากจากพลังแสงอากาศในโดมพาราโบรา กล้วยน้ำว้าอินทรีย์รสชาติเป็นเอกลักษณ์อบด้วยแสงแดดจนได้ความหอมหวานและเนื้อสัมผัสที่ชวนรับประทานได้ไม่มีเบื่อ

ข้าวดอกมะขาม ข้าวพันธุ์หายาก ที่ทุกเมล็ดมีความหอมพร้อมคุณประโยชน์ที่เต็มเปี่ยม เช่น บำรุงเลือด ป้องกันโรคเหน็บชา และยังปลูกด้วยหลักอินทรีย์วิถีไทย

อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกจากไร่สุขพ่วง คือ การปลูกพืชผักในภาชนะ ผลผลิตที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากไร่สุขพ่วง เป็นพืชผักที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น กล้วย อ้อย ข้าว และผักสวนครัว ซึ่งถูกนำมาปรุงเป็นอาหารไว้รับทาน จำหน่ายในตลาดที่โปร่งใสต่อผู้บริโภค และPottยังได้ผลักดันให้เกิดการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ออกสู่ผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจ เช่น

แปรรูปน้าตาลจากอ้อยด้วยวิถีไทยดั้งเดิม ที่เคี้ยวน้ำตาลด้วยมือบนเตาถ่าน เป็นการพบกันระหว่างนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย จนออกมาได้เป็นน้ำตาลทรายสีทองรสชาติหอมหวาน และไม่มีสารพิษเจือปนในทุกขั้นตอน

กล้วยตากจากพลังแสงอากาศในโดมพาราโบรา กล้วยน้ำว้าอินทรีย์รสชาติเป็นเอกลักษณ์อบด้วยแสงแดดจนได้ความหอมหวานและเนื้อสัมผัสที่ชวนรับประทานได้ไม่มีเบื่อ

ข้าวดอกมะขาม ข้าวพันธุ์หายาก ที่ทุกเมล็ดมีความหอมพร้อมคุณประโยชน์ที่เต็มเปี่ยม เช่น บำรุงเลือด ป้องกันโรคเหน็บชา และยังปลูกด้วยหลักอินทรีย์วิถีไทย

อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกจากไร่สุขพ่วง คือ การปลูกพืชผักในภาชนะ

Pottเริ่มต้นจากนำเส้นสายรัดพลาสติกมาสานเป็นตระกล้าสำหรับปลูกพืชผัก ตระกร้านี้มีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อ มันมีอายุการใช้งานถึง 10 ปี ระบายอากาศและน้ำได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง การเพาะปลูกพืชในพื้นที่จำกัด เพราะท่านสามารถวางตระกร้านี้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน อ๊อฟฟิส คอนโนมิเนียม ยิ่งไปกว่านั้น Pottไม่ได้สานตระกร้าปลูกผักเป็นจำหน่ายเป็นหลัก แต่Pottทำหน้าที่เป็นผู้สอนที่คอยส่งต่อองค์ความรู้ ส่งวิธีการสาน และส่งความสุขสู่คนเมืองด้วยตระกร้าปลูกผักอินทรีย์ใบเล็กๆ

กระบวนการพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม่ค่อยๆ ชัดเจนและได้รับการยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นอีกครั้ง Pottแห่งไร่สุขพ่วงเป็นส่วนหนึ่งที่กล้าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่ไปกับภูมิปัญญาไทย ท่านสามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางที่อยู่อีเมล … เว็บไซต์ … หรือมาเยี่ยมPott ได้ที่ไร่สุขพ่วง อำเภอจอมบีง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ผืนดินของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรไทยและเกษตรทั่วโลกได้มุ่งสู่ความยั่งยืน

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: การปลูกพืชผักอินทรีย์วิถีไทยในตะกร้า ชุมชนมีปัญหาเรื่องพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกพืชผักไม่เจริญงอกงาม ประกอบกับการขาดน้ำ ไม่มีคลองชลประทาน ในบางครัวเรือนมีพื้นที่จำกัด   รวมทั้งความไม่ปลอดภัยจากกาบริโภคพืชผัก     ไร่สุขพ่วง จึงคิดนำสายรัดพลาสติกชนิดทนแดดมาสานเป็นตะกร้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ส่วนปากจะกว้างก้นจะสอบลงเพื่อให้เกิดช่องว่าง เมื่อนำมาจัดวางระบบชิดส่วนปากจะทับกันสนิท ส่วนก้นตะกร้าจะมีช่องว่างทำให้ความชื้นบริเวณก้นตะกร้าเนื่องจากแสงแดดส่องไม่ถึงก้น เมื่อเราบีบปากตะกร้าบริเวณมุมของตะกร้าดินจะร่วนทั้งตะกร้า ส่งผลให้พืชเจริญงอกงามดี

การดำเนินงานเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วได้เผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงนำไปปฏิบัติบ้างปรากฏว่าในระยะแรกมีจำนวน ๑๕ หลังคาเรือนต่อมาเผยแพร่สู่โรงเรียนบ้านหนองขนาก จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงได้ให้การสนับสนุนช่วยเผยแพร่ผลงานในงานวิ่งมาราธอน งานผู้สูงอายุ ฯลฯ จนทำให้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษในตะกร้าเป็นที่รู้จัก และมีผู้นำไปปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ริเริ่มเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำให้ผู้สนใจมีสุขภาพดี มีพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน มีรายได้ ลดรายจ่ายในครัวได้

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
9090