คุณธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์

ชื่อ: ธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ กำลังจะเปลี่ยนนามสกุลเป็น (เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

บริษัท: สวนบ้านแม่

ประเภทธุรกิจ: ร้านอาหาร(ธุรกิจเดิมพี่สาว) ร้านกาแฟ(กำลังปรับเปลี่ยนห้องครัวเดิม) ที่พัก(กำลังก่อสร้างปรับจากบ้านเดิม) และกำลังเปิดให้คนเข้าชมสวน

จังหวัด: พังงา

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: ก่อนทำธุรกิจ ให้ถามหาความสุขก่อนว่าสุขอยู่ตรงไหน (ความสุขที่ได้ในเริ่มต้น ) จากนั้นก็เริ่มมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข(ในการดำรงชีวิต)แบบพอมี พอกิน พออยู่และพอเอิ้อเฟื้อ หลังจากเรามีความสุขพื้นฐานแล้ว แฝงธุรกิจที่สร้างรายได้ลงในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตไป เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันคืองานหรือ มันคือธุรกิจ แต่มันเป็นแค่ชิวิตประจำวัน ที่มีความสุข แล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆ ด้วยวิชาการและความคิดสร้างสรรค์

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: ใช้วิถี และวิธี ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ท้องถิ่น มาออกแบบให้อยู่ร่วมกับ สมัยใหม่ สร้างตราสัญลักษณ์ และเอกลัษณ์การจดจำ รวมถึงตอบโจทย์ ประโยชน์ใช้สอย และที่สำคัญ เพิ่มมูลค้าเพิ่มได้

A3

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: แรกๆคนในชุมชนก็งงๆ ว่าผมทำอะไร บ้ารึป่าว เหมือนจะดูถูกดวยซ้ำที่ทำสวนขายผัก ขายปุ๋ย แต่เมื่อเวลาผ่านไป เค้าเริ่มเปิดใจ และยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ มีวิถีแบบนี้ก็ได้ ใช้ว่าจะต้องไปแต่ทำงานในเมือง (ตอนนี้โอเคขึ้นเยอะ55)

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง) Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
50 ล่ะกัน แต่ต่อไป เกิน 100 แน่ๆ 70 ล่ะกันครับใส่เยอะหน่อยเพราะสำคัญ