คุณอติพร สังข์เจริญ

ด้วยความสุขที่เกิดจากการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก The Yard Hostel จึงได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ ใจกลางย่านอารีย์ โดยมีแนวคิดของการเป็น “บ้านญาติ” ที่พร้อมจะเปิดรับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลกในบรรยากาศเป็นกันเอง และให้ผู้มาเยือนรู้สึกอุ่นใจเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ และมีแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้เองที่คุณส้มรู้สึกว่าได้เป็นตัวของตัวเองในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสามารถส่งต่อความสุขไปยังผู้มาเยือนโฮสเทลแห่งนี้จนต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง

ชื่อ : อติพร สังข์เจริญ (ส้ม)

ธุรกิจ : The Yard Hostel Bangkok

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

“บ้านญาติ” ที่เปิดรับสมาชิกในครอบครัวจากทุกมุมโลก

โฮสเทลบนพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ ย่านอารีย์ เกิดจากความสุขของส้ม ในการได้ทำความรู้จักและดูแลผู้มาเยือนจากทั่วโลก โดยในช่วงก่อนที่จะสร้าง The Yard ขึ้น ส้มได้มีการวางแผนการก่อสร้าง ตลอดจนหาความรู้ในการทำโฮสเทลและกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน จนสามารถสรุปเป็นแนวความคิดของ The Yard ในการเป็น “บ้านญาติ” ที่ต้อนรับเพื่อนใหม่เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ด้วยบรรยากาศสบาย ๆ และอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน จนผู้มาพักอยากใช้เวลาอยู่ในนี้ทั้งวัน และให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อนอยู่บ้านญาติอย่างแท้จริง

เน้นพื้นที่ส่วนสนามและการสร้างความสัมพันธ์

จุดเด่นของ The Yard คือความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้มาเยือน ที่มีการดูแลเอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัว นอกจากการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ให้ความคุ้นเคยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ก็ยังมีการใช้พื้นที่บริเวณสนามในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านญาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และอีกสิ่งหนึ่งที่ส้มให้ความสำคัญคือการดูแลพนักงานเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยให้อิสระในการทำงาน 4 วัน และออกไปท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจอีก 4 วัน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการท่องเที่ยวมาให้คำแนะนำกับลูกค้าได้

โฮสเทลที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในการออกแบบโฮสเทล ได้คำนึงถึงการสร้างขยะให้น้อยที่สุด โดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์มือสองมาดัดแปลงเป็นห้องพัก การเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือของเหลือใช้มาประดับตกแต่ง ตลอดจนการใช้ขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ยังมีการสร้างสังคมของโฮสเทลที่มีแนวความคิดเดียวกันในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

“… ขาดทุน คือ กำไร (Our loss is our gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้…”

จากพระราชดำรัสดังกล่าว ทำให้คิดได้ว่า บางทีเรายอมลงทุนมาก เพื่อได้อะไรบางอย่าง ที่มองเพียงแค่ตัวเงินไม่ได้ ในการทำธุรกิจของตัวเองในปัจจุบัน จึงใช้แนวคิดนี้เป็นหลัก

การทำธุรกิจที่ดีให้มีความยั่งยืน ถ้ามองเพียงตัวเงิน คงไปไม่ถึงไหน เงินเป็นเพียงเครื่องมือวัดอย่างหนึ่ง แต่รอยยิ้มของคนก็เป็นเครื่องมือวัดได้เช่นกัน

ยิ่งการทำธุรกิจที่พัก รอยยิ้ม และความทรงจำที่ดี เป็นสิ่งที่มีค่ามาก กำลังใจจากผู้มาเยือนเป็นพลังให้เราทำงานต่อไป

ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของน้อง ๆ ที่ร่วมงานเป็นอีกส่วนที่เป็นกำไร น้อง ๆ ที่นี่ทำงาน 4 วัน หยุด 4 วัน เวลาวันหยุดทำให้พวกเค้าได้เดินทาง ได้ใช้ชีวิต

ความอิ่มใจ ความสุขใจ เรียกได้ว่าคือ กำไรสูงสุด

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

อยากให้ทุกคนมี “ความสุข” มองหาความพอดีในชีวิต ไม่สุดโต่ง ไม่หย่อนไป ใช้ชีวิตสบาย ๆ แต่ไม่ปล่อยปละ ตั้งใจในเวลาที่ต้องตั้งใจ ผ่อนคลายในวันที่ควรจะเป็น

การใช้ชีวิตจริงจัง ไม่ใช่ว่าสนุกไม่ได้

การใช้ชีวิตที่สนุก ก็ไม่ใช่ว่าจะจริงจังใม่ได้เหมือนกัน

หาจุดสมดุลในชีวิต เมื่อเรามีความสุขพอ เราจะนึกถึงคนอื่น เมื่อเรานึกถึงคนอื่น เราจะแบ่งปัน เมื่อเราแบ่งปัน ก็จะเกิดการแบ่งปันต่อไป สังคมเราก็จะดีขึ้นไปเอง